จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


ทำไมต้องดูแลน้ำในอ่างจากุซซี่ด้วยคลอรีน หรือ ระบบเกลือ

  • By Q&G
  • 24 Jan, 2016

สาเหตุที่ผู้บริโภคในต่างประเทศนิยมดูแลบำบัดด้วยคลอรีน , ระบบเกลือ แทนการเปลี่ยนน้ำ

อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา จากุซซี่โรงแรม อ่างน้ำวนรีสอร์ท ของขวัญวันพ่อ ของขวัญวันแม่ ของขวัญแต่งงาน ของขวัญสำหรับครอบครัว

ความแตกต่างของอ่างอาบน้ำ และ อ่างน้ำร้อน Hot Tub


อ่างอาบน้ำ อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา ที่ส่วนใหญ่ถูกติดตั้งอยู่ภายในห้องน้ำของบ้านที่อยู่อาศัย หรือ ตามธุรกิจพักแรมของรีสอร์ท โรงแรม บ้านพัก จะมีขนาดสำหรับผู้ใช้ 1 - 2 คน เป็นรูปแบบของอ่างน้ำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระล้างร่างกาย หรือ เพื่ออาบน้ำ ซึ่งลักษณะของการใช้งานอ่างน้ำประเภทนี้ คือ เมื่อเราแช่น้ำหรืออาบน้ำเสร็จ เราก็ปล่อยน้ำทิ้งไป ปริมาณน้ำในอ่างรูปแบบดังกล่าวจะมีไม่มีมาก จึงไม่เป็นอุปสรรค ในการเติมน้ำและการปล่อยน้ำทิ้ง เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจและทราบกันดี


แต่สำหรับในต่างประเทศจะมีอ่างน้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกออกมาสำหรับการแช่น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นโดยเฉพาะ เป็นอ่างน้ำที่มีระบบนวดตัว มีระบบทำน้ำร้อนในตัว (Built-in) โดยมีจุดประสงค์เพื่อผ่อนคลายและบำบัดบรรเทาอาการโรคต่างๆ จาก 3 คุณประโยชน์หลัก คือ ประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน , ประโยชน์จากแรงดันน้ำหรือระบบนวดตัว , ประโยชน์จากแรงพยุงตัวของน้ำ ซึ่งจะนิยมแช่น้ำร้อนในอุณหภูมิ 36 - 40 องศา โดยจะมีชื่อเรียกอ่างน้ำประเภทนี้ว่า  Hot Tu b


ทำไมต้องบำบัดน้ำด้วยคลอรีน หรือ ระบบเกลือ ในอ่างน้ำ


อ่างน้ำประเภท Hot Tub จะมีขนาดรองรับผู้ใช้โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 2 - 8 คน ซึ่งอ่างน้ำรูปแบบนี้ผู้ใช้งานในต่างประเทศจะนิยมดูแลบำบัดน้ำ ด้วยคลอรีน, ระบบเกลือ แทนการเปลี่ยนน้ำทุกครั้งหลังใช้ เพราะด้วยเหตุผลที่ว่า ปริมาณน้ำในอ่างประเภท Hot Tub จะมีมากกว่าอ่างอาบน้ำ จึงทำให้การเติมน้ำ และการปล่อยน้ำทิ้งแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้เวลานาน ตัวอย่างเช่น กรณีอ่างที่มีความจุน้ำ 1,000 ลิตร ขึ้นไป อาจใช้เวลา 2 - 3 ชั่วโมง ในการปล่อยน้ำทิ้งออกจากอ่าง


เหตุผลประการที่สอง คือ การทำน้ำร้อนของอ่างน้ำประเภท Hot Tub ในแต่ละครั้ง จะใช้เวลานานพอสมควร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอุณหภูมิของประเทศนั้นๆ ขนาดอ่างน้ำ และกำลังของเครื่องทำน้ำร้อนที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในอ่างน้ำ ในกรณีที่เราเปลี่ยนน้ำทุกครั้งหลังใช้เสร็จ จะทำให้เรามีรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูงจากการใช้ระบบทำน้ำร้อนของอ่าง การบำบัดน้ำด้วยคลอรีนหรือระบบน้ำเกลือจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ เพราะจะลดเวลาในการทำน้ำร้อนในครั้งต่อไป เช่น ในกรณีที่เราตั้งค่าอุณหภูมิน้ำไว้ที่ 40 องศา ในวันต่อมา อุณหภูมิของน้ำในอ่างอาจลดลงเหลือ 37 - 38 องศา หากเราต้องการให้อุณหภูมิน้ำอยู่ที่ 40 องศา เราจะใช้เวลาในการทำน้ำร้อนน้อยกว่า การเริ่มต้นทำน้ำร้อนใหม่ตั้งแต่อุณหภูมิ 28 - 30 องศา ซึ่งเป็นระดับอุณหภมิของน้ำปกติ


ประโยชน์ของการบำบัดน้ำด้วยคลอรีน หรือ ระบบเกลือ คือ การฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในน้ำ ทำให้เราสามารถใช้น้ำในอ่างเพื่อการแช่ผ่อนคลายได้ 2 - 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาโดยส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมอ่างน้ำประเภท Hot tub แนะนำผู้ใช้งานให้เปลี่ยนน้ำ ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายอ่างน้ำประเภท Hot Tub ในต่างประเทศจะคอยให้ความรู้ คำแนะนำ สำหรับผู้บริโภคโดยตรงในการดูแลบำบัดน้ำ และด้วยความนิยมของสินค้าประเภทนี้ จากการจำหน่ายตรงไปยังผู้บริโภค กลายเป็นวัตนธรรม หรือ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการบำบัดน้ำในอ่าง Hot Tub ด้วยคลอรีน หรือ ระบบเกลือ แทนการเปลี่ยนน้ำทุกครั้งหลังใช้


ในวันนี้ผู้ที่มีความสนใจ มีความต้องการเป็นเจ้าของอ่างน้ำประเภท Hot Tub ซึ่งอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทนี้ด้วย ทางคิวแอนด์จีทราบดีว่า การบำบัดน้ำด้วยคลอรีนและระบบเกลือในอ่างน้ำประเภท Hot Tub เป็นเรื่องใหม่ เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสำหรับผู้บริโภคคนไทย เป็นเรื่องไกลตัว สิ่งที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีว่าจะต้องมีการบำบัดน้ำ คือ สระว่ายน้ำ และ อ่างน้ำวนที่มีการให้บริการตามโรงแรมรีสอร์ทต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ธุรกิจให้บริการเหล่านี้จะมีการบำบัดน้ำไว้ให้แขกที่มาเข้าพัก เพราะเป็นการลดภาระการทำความสะอาด ลดเวลา ลดงานในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ  อีกทั้งผู้ใช้งานยังได้แช่น้ำที่สะอาดปลอดภัยตามหลักทางวิทยาศาสตร์ในการดูแลบำบัดน้ำ


ทางเราจึงมีบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ การบำบัดน้ำด้วยคลอรีน , ระบบเกลือ ในอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่  เพื่อให้คุณได้มีเวลาพักผ่อน ผ่อนคลายกับการแช่น้ำได้อย่างเต็มที่ และลดภาระในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ การทำความสะอาด รวมถึงค่าไฟฟ้าในการทำร้อนอีกด้วย

http://www.qandgtub.com/


By Q&G 21 Nov, 2017

บ้านเป็นสถานที่ที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิต เป็นมากกว่าแค่ที่นอนพักอาศัยเพื่อเรามีแรงลุกขึ้นเผชิญกับวันใหม่ บ้านเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามง่าย ๆ เหล่านี้

  • เราจะอยู่บ้านนี้กับใคร

  • ช่วงเวลาไหนที่เราจะได้อยู่บ้าน

  • กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ที่มีให้ทำขณะอยู่บ้านมีอะไรบ้าง


จากคำถามสั้น ๆ  นำมาสู่การจัดสรร คัดเลือก ออกแบบพื้นที่ในแต่ละสัดส่วนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้อง เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยแก่สมาชิกที่อยู่ในบ้าน  การเลือกอ่างน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาจากคำถามง่าย ๆ ต่อไปนี้ อันจะเป็นสาเหตุให้เราเลือกที่จะมีอ่างภายน้ำให้แก่บ้าน

  • อยากแช่น้ำกับใคร

  • อยากแช่น้ำที่ไหน

  • อยากแช่น้ำช่วงเวลาใด

By Q&G 14 Nov, 2017
#03 ขยายเวลาแห่งการทำงาน ชราอย่างมีคุณประโยชน์
By Q&G 13 Nov, 2017
สาระความรู้ผู้งสูงอายุและผู้สูงวัย
More Posts
Share by: