จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


ขั้นตอนการใช้ระบบเกลือและการปรับความสมดุลน้ำในอ่างจากุซซี่สปา INTEX

 • By Q&G
 • 25 May, 2016
อ่างจากุซซี่ อ่างน้ำวนสปา อ่างน้ำร้อนนวดตัวผ่อนคลาย อ่างน้ำจากุซซี่สำหรับโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก ที่อยู่อาศัย อ่างน้ำจากุซซี่ลอยตัว และฝังพื้น

การใช้งาน การดูแล การรักษาน้ำด้วยระบบเกลือของอ่างจากุซซี่ INTEX ซึ่งเป็นระบบบำบัดรักษาความสะอาดน้ำ เป็นการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย สิ่งสงปรกต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในน้ำ และ สิ่งสกปรกที่มาจากร่างกายเรา เพื่อให้น้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงระยะเวลา 2 - 3 เดือน  ทำให้เรามีเวลาในการแช่น้ำเพื่อความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ การทำความสะอาดอ่างน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน และถูกหลักการดูบำบัด การดูแลน้ำของอุตสาหกรรมอ่างน้ำร้อน อ่างน้ำสปา (Hot Tub & Spa)


เกลือที่ใช้ในการบำบัดน้ำในอ่างน้ำร้อน คือ  Sodium Chloride (NaCI) ที่ความบริสุทธิ์ 99 % เท่านั้น  ห้าม !ใช้เกลือเสริมไอโอดีน (iodized) หรือ Yellow colored Salt   

ข้อดีของระบบเกลือเมื่อเปรียบเทียบกับการบำบัดด้วยคลอรีน  คือ ไม่ทำให้ผิวแห้ง ไม่ทำให้แสบตาหรือระคายเคือง  ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเกลือในอ่างน้ำไม่ระเหยไปกับอากาศ ระบบสามารถดึงเกลือที่อยู่ในน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตลอด 2 - 3 เดือนโดยที่เราไม่ต้องเติมเกลือ อีกทั้งน้ำจากการบำบัดด้วยระบบเกลือจะมีความใสเป็นอย่างมาก  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการบำบัดน้ำด้วยคลอรีน เราจำเป็นต้องใส่คลอรีนลงไปในอ่างเมื่อระดับการฆ่าเชื้อโรคต่ำลง (Free Chlorine) 


ขั้นตอนในการบำบัดน้ำด้วยระบบเกลือครั้งแรก


 1. เติมเกลือในปริมาณ 2 กิโลกรัม ลงไปในอ่างน้ำวน INTEX

 2. ทำการละลายเกลือด้วยการเปิดระบบเจ็ทหรือระบบแรงดันน้ำนวดตัว 1 ชั่วโมง

 3. สั่งให้ระบบเกลือทำงานเพื่อให้เกลือผ่านกระบวนการทางไฟฟ้า 1 - 3 ชั่วโมง  (ขึ้นอยู่กับขนาดอ่างน้ำ)

 4. เมื่อเสร็จ 3 ขั้นตอนแรก ให้เติม โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) หรือ เบคกิ้งโซดา (Baking soda) กรณีอ่างน้ำขนาด 4 คน ให้เติมในปริมาณ 163 กรัม ส่วนอ่างน้ำวนขนาด 6 คน ให้เติมในปริมาณ 224 กรัม เพราะหลังจากที่เราเปิดให้ระบบเกลือทำงาน จะทำให้น้ำมีความเป็นกรด หรือ มีค่า pH ที่ต่ำลง การเติมเบคกิ้งโซดาลงไป เป็นการเติมความเป็นด่างลงไปเพื่อให้น้ำมีความสมดุลนั่นเอง เป็นการปรับค่า pH ให้อยู่ในระหว่าง 7.2 - 7.6

 5. เติมแคลเซี่ยมคลอไรด์ ในปริมาณ 89 กรัม สำหรับอ่างน้ำจากุซซี่ขนาด 4 คน และ ปริมาณ 122 กรัม สำหรับอ่างจากุซซี่ขนาด 6 คน เพื่อปรับ (Calcium Hardness) ความกระด้างของน้ำให้อยู่ระดับที่สมดุล คือ 150 - 250 ppm

 6. เปิดให้ระบบเจ็ทหรือระบบนวดตัวทำงาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำเกิดการปรับตัวกับเคมีที่เติมลงไป


การปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนดังกล่าวจะทำให้น้ำในอ่างจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน มีความสมดุล ระดับค่าฟรีคลอรีน, ค่า pH , ค่า Total Alkalinity  และ ค่าความกระด้างของน้ำ (Calcium Hardness) จะมีความลงตัวในสัดส่วนที่พอดี ทั้งนี้เป็นการใช้น้ำประปาในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล กรณีน้ำประปาต่างจังหวัดอาจมีการใส่ปริมาณเคมีต่างๆ เพื่อปรับค่าน้ำไม่เท่ากับที่กล่าวไป  ทั้งนี้ทางเราจะแนะนำกับลูกค้าหรือเจ้าของอ่างน้ำร้อนอีกครั้งตามลักษณะน้ำประปาแต่ละพื้นที่ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ ในน้ำด้วยแผ่นทดสอบ (4 Way Test Strips)อ่างจากุซซี่ อ่างน้ำร้อนแช่ตัว นวดตัวไปกับระบบน้ำวน ระบบแรงดันอากาศ ติดตั้งแบบฝังพื้น ติดตั้งอ่างน้ำวนแบบลอยตัว

ขั้นตอนการดูแลบำบัดน้ำในช่วงระยะเวลา 2 - 3 เดือน


สิ่งสำคัญอันดับแรกของการบำบัดในอ่างน้ำร้อนเพื่อให้น้ำมีความสะอาด ดูแลง่าย คือ “การอาบน้ำทุกครั้งก่อนการแช่น้ำ” เพราะถ้าเราไม่ได้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายเลย การบำบัดน้ำให้มีความสะอาด ได้ตลอดระยะเวลา 2 -3 เดือน จะทำได้ยาก เพราะถ้าหากน้ำมีความสกปรกมากๆ การเปลี่ยนน้ำใหม่จะง่ายกว่าการปรับความสมดุลและการบำบัดน้ำที่สกปรกจนเกินไป


 1. หลังการแช่น้ำเสร็จทุกครั้งให้เปิดระบบเกลือทำงาน 1 - 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาดอ่าง และจำนวนผู้ลงแช่น้ำ)  เนื่องจากในขณะที่เราแช่น้ำร้อนหรือน้ำอุ่น จะเกิดกระบวนการขับของเสีย สิ่งสกปรกต่างๆ ออกทางผิวหนัง ส่งผลให้ค่าฟรีคลอรีนซึ่งทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคลดต่ำลง การใช้งานระบบเกลือเป็นเพิ่มระดับปริมาณค่าฟรีคลอรีนให้พอดีนั่นเอง คือ อยู่ที่ระดับ 2 - 4 ppm

 2. วัดค่า pH ด้วยแผ่นทดสอบ หากค่า pH ต่ำกว่า 7.2 ให้เติมเบคกิ้งโซดาลงไป ทั้งนี้เราสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ เพราะการใช้ระบบน้ำวนนวดตัว ระบบแรงดันอากาศ รวมถึงการที่เราได้ลงไปแช่น้ำ จะส่งผลให้น้ำมีความเป็นด่าง หรือ มีค่า pH ที่สูงขึ้น เมื่อใช้ระบบเกลือซึ่งเป็นการเพิ่มความเป็นกรดจะทำให้น้ำมีความสมดุลโดยที่เราไม่ต้องเติมเบคกิ้งโซดาลงไปก็ได้

 3. หากเราไม่ได้ลงไปแช่น้ำในอ่างจากุซซี่เลย ในทุก 4 - 5 วัน ให้เราเปิดระบบเกลือ 1 - 2 ชั่วโมง เพราะแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงไปแช่น้ำ แต่ค่าฟรีคลอรีนจะมีการลดระดับลงไปเองตามระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้การใช้งานระบบเกลือ 1 - 2  ชั่วโมง / 4 -5 วัน กรณีไม่ได้แช่น้ำนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มค่าฟรีคลอรีนให้อยู่ในระดับที่สมดุล ส่งผลให้สามารถทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้เป็นอย่างดี

 4. เปิดระบบกรองน้ำ อย่างน้อยวันละ 8 - 12 ชั่วโมง หรือ ตลอด 24 ก็ได้ เพื่อให้น้ำในอ่างจากุซซี่เกิดการหมุนเวียน เป็นการชะลอการเติบโตของเชื้อโรค แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ

 5. ล้างใส้กรองทุกๆ 1 - 2 วัน ด้วยการฉีดน้ำเปล่า และเปลี่ยนใส้กรองทุกๆ 1  เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่การรักษาความสะอาด หากเราทำการล้างใส้กรองตามเวลา อายุใส้กรองอาจใช้งานได้ถึง 2 เดือน


การบำบัดน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย ซึ่งผู้ใช้งานหรือเจ้าของอ่างน้ำร้อน อ่างน้ำจากุซซี่สปา สามารถดูแลได้เอง หากท่านใดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดน้ำในอ่างจากุซซี่ แล้วเกิดความสับสน ไม่เข้าใจ ไม่เห็นภาพ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมสอนการใช้งาน

อ่างจากุซซี่สปา INTEX
www.QandGTub.com
By Q&G 21 Nov, 2017

บ้านเป็นสถานที่ที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิต เป็นมากกว่าแค่ที่นอนพักอาศัยเพื่อเรามีแรงลุกขึ้นเผชิญกับวันใหม่ บ้านเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามง่าย ๆ เหล่านี้

 • เราจะอยู่บ้านนี้กับใคร

 • ช่วงเวลาไหนที่เราจะได้อยู่บ้าน

 • กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ที่มีให้ทำขณะอยู่บ้านมีอะไรบ้าง


จากคำถามสั้น ๆ  นำมาสู่การจัดสรร คัดเลือก ออกแบบพื้นที่ในแต่ละสัดส่วนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้อง เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยแก่สมาชิกที่อยู่ในบ้าน  การเลือกอ่างน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาจากคำถามง่าย ๆ ต่อไปนี้ อันจะเป็นสาเหตุให้เราเลือกที่จะมีอ่างภายน้ำให้แก่บ้าน

 • อยากแช่น้ำกับใคร

 • อยากแช่น้ำที่ไหน

 • อยากแช่น้ำช่วงเวลาใด

By Q&G 14 Nov, 2017
#03 ขยายเวลาแห่งการทำงาน ชราอย่างมีคุณประโยชน์
By Q&G 13 Nov, 2017
สาระความรู้ผู้งสูงอายุและผู้สูงวัย
More Posts
Share by: