จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


ข้อแนะนำการเปิดให้บริการแช่อ่างน้ำร้อนเสริมธุรกิจซาวน่าและสปา

  • By Q&G
  • 29 Aug, 2016
อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำวนจากุซซี่สปา สำหรับธุรกิจซาวน่าและสปา INTEX - Inflatable hot tub - Pure spa

การเปิดบริการแช่อ่างน้ำร้อนในธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซาวน่า ธุรกิจสปา และธุรกิจที่พักโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก นอกจากการจัดสถานที่ หรือ บรรยากาศที่สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการแช่อ่างน้ำร้อน ควรทราบและมีการบำรุงรักษาดำเนินการอยู่เสมอ เพื่อมาตรฐานของบริการแช่อ่างน้ำร้อน รวมถึงชื่อเสียงและการบอกต่อให้กับธุรกิจต่อไป ซึ่งทางคิวแอนด์จีแนะนำ มี 2 เรื่อง คือ ระบบระบายอากาศ และ การดูแลรักษาน้ำ


ระบบระบายอากาศของพื้นที่ให้บริการแช่อ่างน้ำร้อน

สถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการแช่อ่างน้ำร้อน ควรเป็นพื้นที่ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดโปร่ง เพราะลูกค้าหรือผู้ลงแช่ตัวในอ่างน้ำร้อนต้องการอากาศสำหรับหายใจที่สะดวก ทั้งในขณะที่แช่น้ำร้อน และการขึ้นจากอ่างเพื่อให้ร่างกายได้พักจากความร้อน เพราะการแช่น้ำร้อนจะส่งผลให้อุณหภมูิในร่างกายสูงขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าไม่ควรที่จะแช่ต่อเนื่องหรือนานกว่า 30 นาที เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้


การจัดพื้นที่บริการแช่อ่างน้ำร้อน จึงควรมีการติดตั้งระบบระบายอากาศ อาทิ พัดลมระบายอากาศ  พัดลมไอเย็น พัดลมขนาดใหญ่ เป็นต้น หรือ มีการจัดออกแบบให้พื้นที่บริการแช่อ่างน้ำร้อน เป็นพื้นที่ปลอดโปร่ง ลมพัดถ่ายเทได้ดีแบบธรรมชาติก็ได้ โดยเฉพาะการจัดพื้นที่บริการแช่อ่างน้ำร้อนแบบภายในอาคาร การติดตั้งระบบระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถถ่ายเทกลิ่นต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายในพื้นแบบปิด ลดปัญหาด้านกลิ่นอับ กลิ่นคลอรีนจากการบำบัดน้ำ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อลูกค้าและธุรกิจในระยะยาวได้


การดูแลบำบัดน้ำให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง

การเปิดให้บริการแช่อ่างน้ำร้อน เจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการจะต้องมีการบำบัดน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยน้ำที่สะอาดถูกหลักมาตรฐานการดูแล โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ เพราะอ่างน้ำร้อนเป็นอ่างที่มีน้ำปริมาณมาก การเปลี่ยนถ่ายน้ำจำเป็นต้องใช้เวลานาน อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการทำน้ำร้อนอีกด้วย  


การดูแลบำบัดน้ำของผู้ให้บริการแช่อ่างน้ำร้อน จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งที่สัมผัสกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรง เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นได้ และอาจส่งผลให้ลูกค้าไม่ลงไปแช่น้ำก็ได้ อาทิ กรณีน้ำเป็นสีเขียว น้ำขุ่น มีกลิ่นเหม็น ขอบอ่างลื่น อันเนื่องมาจากตะไคร่,แบคทีเรียในน้ำ มีเศษฝุ่น เส้นผม และ ตะกอนที่พื้นอ่าง  หรือแม้แต่ในกรณีที่ น้ำใส แต่มีความเป็นกรด หรือ มีค่า pH ต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีอาการคันระคายเคืองผิวหนัง ผิวแห้ง เป็นต้น


ดังนั้นการบำบัดน้ำ การตรวจเช็คระดับค่าเคมีในน้ำ การปรับความสมดุลของน้ำในอ่างน้ำร้อนควรมีการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจและลูกค้าไว้ในระยะยาว


สำหรับอ่างน้ำวนจากุซซี่ INTEX เป็นอ่างน้ำร้อนสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานในทันที มีทั้งระบบนวดตัวและระบบทำน้ำร้อน 40 องศา มีการติดตั้งที่ง่าย รวดเร็ว (เพียง 15 นาที)  และเป็นอ่างน้ำร้อนที่ให้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ด้วยวัสดุและโครงสร้างอ่างแบบพองลม ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการลื่นล้มไปชนกับขอบอ่าง จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับธุรกิจบริการแช่อ่างน้ำร้อนที่ให้ความปลอดภัยแก่ลูกค้าได้อีกด้วย

www.QandGTub.com


By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

More Posts
Share by: