จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


วิธีแก้ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ด้วยระบบเกลือของอ่างน้ำร้อน INTEX Pure Spa

  • By Q&G
  • 18 Dec, 2016
อ่างน้ำร้อน INTEX แก้ปัญหาน้ำเขียวด้วยระบบเกลือบำบัดน้ำ 01

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

" ภาพตัวอย่างปัญหาน้ำสีเขียวจากน้ำประปา " 

สำหรับวิธีการแก้ปัญหาน้ำสีเขียว สามารถทำได้โดยการเปิดใช้งานระบบเกลือที่มีอยู่ในอ่างน้ำร้อน Intex รุ่น Jet & Bubble Deluxe หรือ อ่างน้ำร้อนรุ่นที่ 3

1.      อ่างขนาด 180 ซม. หรือ ขนาดสำหรับ 4 คน ให้เราเปิดใช้งานระบบเกลือ 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อให้ระดับการฆ่าเชื้อโรค หรือ ค่าฟรีคลอรีนเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 4 – 5 ppm โดยทำการตรวจเช็คระดับค่าฟรีคลอรีนด้วยแผ่นทดสอบหลังจากเปิดใช้งานระบบเกลือครบตามชั่วโมงดังกล่าว

2.      อ่างขนาด 210 ซม. หรือ ขนาดสำรหับ 6 คน ให้เปิดใช้งานระบบเกลือ 3 – 5 ชั่วโมง เพื่อให้ระดับการฆ่าเชื้อโรค หรือ ค่าฟรีคลอรีนเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 4 – 5 ppm เช่นเดียวกัน

3.      จากนั้นให้ทดสอบค่า pH หรือ ค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน้ำ โดยระดับค่าพีเอชจะต้องอยู่ที่ระดับ 7.2 – 7.6 หากค่าพีเอชต่ำหรือ สูงเกินไป ให้ปรับค่าพีเอชให้อยู่ในระดับดังกล่าว เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคทำงานได้อย่างเต็มที่

4.      เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในอ่างตลอด 24 ชั่วโมง


  หากเรารักษาระดับค่าฟรีคลอรีน หรือ ระดับการฆ่าเชื้อโรค และ ค่าพีเอช หรือ ค่าความเป็นกรด - ด่าง ของน้ำในอ่างได้ตามมาตรฐานแล้ว กรณีน้ำเป็นสีเขียวมาก อาจใช้ระยะเวลา 3 – 4 วัน น้ำจะค่อย ๆ ปรับสภาพจากสีเขียว เป็นสีฟ้าใส โดยในช่วงระยะเวลา 3 – 4 วันนี้ ให้เปิดระบบกรองน้ำให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในอ่าง ซึ่งการทำตามขั้นตอนดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดตะไคร่ หรือ ผลิตภัณฑ์เคมีที่แก้ปัญหาน้ำเขียว

อ่างน้ำร้อน INTEX แก้ปัญหาน้ำเขียวด้วยระบบเกลือบำบัดน้ำ หลังการบำบัดน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใส เพื่อสุขภาพทีดีในการแช่น้ำร้อน
ภาพหลังจากบำบัดน้ำด้วยระบบเกลือ 3 วัน น้ำเปลี่ยนจากสีเขียวเข้มเป็นสีฟ้าใส
อ่างน้ำร้อน INTEX แก้ปัญหาน้ำเขียวด้วยระบบเกลือบำบัดน้ำ หลังการบำบัดน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใส

สำหรับวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำกลายเป็นสีเขียว ในช่วงระหว่างสัปดาห์ควรมีการตรวจสอบระดับการฆ่าเชื้อโรค หรือ ค่าฟรีคลอรีน รวมถึงค่าพีเอช ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้การรักษาน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ ควรอาบน้ำก่อนลงแช่น้ำร้อน และหลังจากแช่น้ำเสร็จให้เปิดใช้งานระบบเกลือฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้อ่างน้ำเป็นระยะเวลา 4 – 5 วัน ให้เปิดใช้งานระบบเกลือ เพื่อรักษาระดับฆ่าเชื้อโรคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ 2 – 4 ppm เพราะแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้อ่างเลย ระดับอัตราการฆ่าเชื้อโรค หรือ ค่าฟรีคลอรีนจะค่อย ๆ ลดต่ำลงโดยธรรมชาติ

ข้อสังเกตก่อนเกิดปัญหาน้ำสีเขียว : ให้เราใช้มือลูบที่ผนังอ่าง หากมีเกิดผนังอ่างน้ำลื่น แม้ว่าน้ำยังคงไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ตาม ควรเปิดระบบเกลือเพื่อทำการบำบัดน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ตะไคร่น้ำเกิดการเติบโตและก่อนให้เกิดปัญหาน้ำสีเขียวในภายหลัง

อ่างน้ำร้อน INTEX Pure Spa

www.QandGTub.com

อ่างน้ำร้อน INTEX แก้ปัญหาน้ำเขียวด้วยระบบเกลือบำบัดน้ำ หลังการบำบัดน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าใส แช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ สะดวกสะบายไม่ต้องเปลี่ยนน้ำ ภาพเปรียบเทียบก่อนหลังบำบัดน้ำ
หมายเหตุ : ถ่ายด้วยกล้องจากโทรศัพท์ ViVO รุ่น Y31L น้ำในอ่างจริงๆ ก่อนการบำบัดน้ำจะค่อนข้างเป็นสีเขียวเข้มกว่านี้ครับ
By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

More Posts
Share by: