จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


การเลือกสถานที่ติดตั้งอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ 

  • By Q&G
  • 01 Oct, 2015

พบกับประเด็นข้อคิดเพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ในการติดตั้งอ่างน้ำจากุซซี่

จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน การเลือกพื้นที่วางอ่างน้ำควรพิจารณาอะไรบ้าง สำหรับรีสอร์ท โรงแรม ธุรกิจสถานที่พัก และธุรกิจให้ความบันเทิง อ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา อ่างน้ำวน อ่างน้ำร้อน


นอกจากการเลือกบรรยกาศสำหรับการแช่น้ำที่ผ่อนคลาย ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้ออ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา เราควรพิจารณาว่าพื้นใดที่เหมาะสำหรับการวางอ่างน้ำจากุซซี่ หรือ จะจัดพื้นที่วางอ่างน้ำอย่างไร ซึ่งสามารถนำข้อพิจารณาต่อไปนี้  ไปใช้สำหรับผู้ซื้อทั่วไป ที่ต้องการซื้ออ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ไว้ใช้บริเวณในบ้านหรือด้านนอกบ้าน และ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม , ผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อให้อ่างน้ำสามารถรองรับแขกที่มาพัก หรือ นักท่องเที่ยวเพื่อมีไว้สำหรับความบันเทิง  

ระดับของพื้นสำหรับวางอ่างจากุซซี่

การวางอ่างน้ำจะต้องคำนึงถึง ระดับความระนาบของพื้น ซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความราบ หรือ สถานที่ ที่ไม่มีความลาดเอียง ซึ่งเป็นประเด็นพื้นฐานในการพิจารณาด้านพื้นที่อ่างน้ำจากุซซี่ที่จะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับระนาบเดียวกัน

พื้นผิวของสถานที่วางอ่างน้ำจากุซซี่

การวางอ่างน้ำจะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีพื้นผิวที่ราบเรียบ ไม่คลุคละ หรือ ไม่มีเศษ หิน ไม้ อยู่บริเวณใต้อ่างน้ำ เพราะอุปสรรคเหล่านี้จะส่งผลต่อการใช้งานอ่างน้ำในขณะนั่งแล้ว ยังจะส่งผลในการทำลายอ่างน้ำด้วย ตัวอย่างในการพิจารณาในเรื่องของลักษณะพื้นผิวของสถานที่ในการวางอ่างน้ำ อาทิ การเลือกพื้นในการวางอ่างน้ำ บางคนอาจเลือกที่จะวางบนระเบียงไม้ ระแนงไม้ ก็ควรตรวจสอบว่าพื้นไม้เหล่านั้นมีเศษเสี้ยนอยู่หรือไม่ หรือพิจารณาว่า พื้นไม้เหล่านั้นมีรอยแตกที่อาจก่อให้เกิดการทำลายตัวอ่างน้ำได้หรือไม่ ทั้งนี้อ่างน้ำจะมีอุปกรณ์เสริมเป็นแผ่นรองพื้นอ่างน้ำจากุซซี่ที่มีไว้สำหรับช่วยในเรื่องการทำความร้อนหรือการทำน้ำอุ่น ซึ่งจะช่วยป้องกันสิ่งต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำลายอ่างจากุซซี่ของคุณ


จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน ควรเลือกพื้นที่วางอ่างน้ำอย่างไรบ้าง สำหรับรีสอร์ท โรงแรม ธุรกิจสถานที่พัก และธุรกิจให้ความบันเทิง สำหรับการวางอ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา อ่างน้ำวน อ่างน้ำร้อนภายในบ้าน และนอกบ้าน

การรับน้ำหนักของวัสดุที่รองรับอ่างน้ำจากุซซี่

ประเด็นในการพิจารณาในเรื่องของการรับน้ำหนักนั้น เป็นประเด็นที่สำคัญ เมื่อเราได้เติมน้ำลงสู่อ่างจนได้ระดับแล้ว น้ำหนักของอ่างน้ำโดยรวมจะอยู่ที่ 1,136 กิโลกรัม (คิดรวมผู้ใช้งาน 4 คนโดยเฉลี่ย) ซึ่งน้ำหนักที่แจ้งจะเป็นน้ำหนักของอ่างน้ำจากุซซี่ที่มีขนาดรองรับผู้ใช้ 4 คน ซึ่งตัวอ่างน้ำนั้นจะสามารถบรรจุได้น้ำได้ 795 ลิตร จึงเป็นข้อควรพิจารณาว่าพื้นที่ที่เรานำไปจัดวางอ่างน้ำนั้นจะสามารถรองรับน้ำหนักของอ่างได้หรือไม่ อาทิ การวางอ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่บนระเบียงไม้บริเวณนอกบ้าน การวางอ่างน้ำบนชานไม้ที่ต่อยื่นออกไปจากตัวบ้าน การวางอ่างน้ำบนชั้นดาดฟ้า เป็นต้น

การเติมน้ำลงสู่อ่างจากุซซี่ และ พื้นที่ในการปล่อยน้ำออก

การพิจารณาในด้านพื้นที่วางอ่างน้ำ ควรคำนึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำด้วย เพราะน้ำจะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความสะอาดของอ่างและส่งผลในด้านความสะอาดต่อผู้ใช้งานโดยตรงอีกด้วย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของ การเติมน้ำและการปล่อยน้ำออก ทั้งในเรื่องของตำแหน่งของก๊อกน้ำ ระยะความห่างเพื่อให้สามารถเติมน้ำลงสู่อ่างได้ง่าย และพื้นที่ในการปล่อยน้ำออก เพราะการเปลี่ยนถ่ายน้ำทิ้งแต่ละครั้งนั้น น้ำที่ถูกปล่อยจากอ่างน้ำจากุซซี่จะมีปริมาณมากพอสมควร  หากเราไม่ได้คำนึงถึงการปล่อยน้ำทิ้ง จะทำให้เกิดความเสียหาย และปัญหาต่างๆ อันเกิดจากน้ำท่วมขัง ไปทำลายข้าวของเครื่องใช้ หรือ อาจรบกวนเพื่อนบ้านได้ ทั้งนี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างที่ถูกปล่อยทิ้งได้ อาทิ การนำไปใช้ล้างรถ การนำน้ำไปใช้รดต้นไม้ หรือ ทำความสะอาดพื้นที่ เป็นต้น

เรื่องของตำแหน่งต่อระบบไฟฟ้าของอ่างจากุซซี่

การต่อระบบไฟฟ้าของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่นั้น เป็นเหมือนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เพียงแค่เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบเท่านั้น ก็สามารถที่จะใช้อ่างน้ำได้แล้ว แต่ข้อควรคำนึงในเรื่องนี้ คือ ระยะห่างของอ่างน้ำกับเต้าเสียบ เนื่องจากเราไม่แนะนำให้คุณวางอ่างน้ำใกล้กับเต้าเสียบจนเกินไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อทอันเนื่องมาจาก การกระเด็นของน้ำที่มาจากระบบทำน้ำวน (ทั้งนี้การที่น้ำจะกระเด็นออกนอกอ่างนั้นขึ้นอยู่กับระดับในการเติมน้ำด้วย)  ซึ่งความยาวของสายไฟที่เป็นเครื่องทำระบบน้ำวนและระบบทำน้ำอุ่นของอ่างน้ำนั้นจะมีความยาว 5 เมตร

ข้อควรคำนึงอีกเรื่องหนึ่งในการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ คือ ควรต่อปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ติดกับผนังกำแพงโดยตรง เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วเต้าเสียบที่อยู่กับผนังกำแพงบ้านนั้น จะมีการต่อสายดินอยู่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันในด้านอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และไม่ควรต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของอ่างน้ำผ่านปลั๊กพ่วงใดๆ ทั้งนี้คุณสามารถมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้อ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ได้ เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าของอ่างน้ำจะมีระบบตัดไฟ หรือ RCD ซึ่งระบบไฟฟ้าได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลกในเรื่องของความปลอดภัย อีกทั้งสินค้าตัวนี้ได้มีการจัดจำหน่ายมาแล้วกว่า 5 ปี ในต่างประเทศทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ซึ่งผ่านการใช้จริงงานจากผู้ซื้อทั่วโลก

หากคุณพิจารณาในด้านพื้นที่ของอ่างน้ำจากุซซี่แล้ว เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกรุ่นอ่างน้ำวนจากซซี่ ที่เหมาะกับคุณ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-816-6383 หรือ ศึกษารายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ได้ตามเว็บไซต์  http://www.qandgtub.com/

By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

More Posts
Share by: