จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


วิธีการใช้ระบบทำน้ำเกลือของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 Jet & Bubble Deluxe

  • By Q&G
  • 20 Nov, 2015

มาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนเกลือบริสุทธิ์ให้กลายเป็นคลอรีนธรรมชาติเพื่อการดูแลความสะอาดของน้ำในอ่างจากุซซี่เคลื่อนที่

จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างจากุซซี่สปา อ่างน้ำสปารีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุซซี่นอกบ้าน จากุซซี่ในบ้าน จากุซซี่ข้างบ้าน จากุซซี่ Outdoor จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่ INTEX จากุซซี่แรงดันอากาศ จากุซซี่หัวเจ็ทพ่นน้ำ อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปาแช่น้ำเพื่อความผ่อนคลายแก้ปัญหาการปวดเมื่อย การนอนไม่หลับ การใช้งานระบบเกลือในอ่างจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 3

อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 มาพร้อมกับ Natural Chlorine Saltwater System คือ ระบบเกลือ  ที่เปลี่ยนเกลือด้วยการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในให้กลายเป็นคลอรีนธรรมชาติ เพื่อรักษาความสะอาดของน้ำภายในอ่างจากุซซี่ เพื่อให้คลอรีนที่ได้จากเกลือนั้นฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ภายในน้ำ ทำให้เราดูแลน้ำในอ่างได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลน้ำโดยการใส่สารคลอรีน อีกทั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ หรือ ทุกครั้งที่ลงไปแช่น้ำในอ่างจากุซซี่ ทั้งนี้ระบบเกลือจะมีเฉพาะในอ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 เท่านั้น 


ในความเข้าใจของลูกค้าทั่วไป ส่วนใหญ่อาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบน้ำเกลือ ซึ่งอาจคิดว่าเป็นการทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งหมด โดยที่เราไม่ต้องเติมอะไรลงไปในน้ำ แต่แท้จริงแล้วเราจำเป็นต้องเติมเกลือบริสุทธิ์ลงไปแล้วจึงสั่งให้เครื่องนำเกลือผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าเปลี่ยนให้กลายเป็นคลอรีนธรรมชาติ โดยเกลือที่ใช้ คือ Sodium Chloride (NaCI) ที่ความบริสุทธิ์ 99 % เท่านั้น ห้าม !ใช้เกลือเสริมไอโอดีน (iodized) หรือ Yellow colored Salt   ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัดน้ำเหมือนกับสระว่ายน้ำที่มีการดูรักษาความสะอาดของน้ำด้วยระบบเกลือ  แต่สำหรับอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่นี้จะมีขนาดของเครื่องและปริมาณน้ำที่น้อยกกว่า ทั้งนี้ข้อดีของระบบเกลือ คือ ไม่ทำให้ผิวแห้ง ไม่ทำให้แสบตาหรือระคายเคือง ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะในอ่างน้ำไม่ระเหยไปกับอากาศ ระบบเกลือสามารถดึงกลับมาใช้ใหม่ได้

เราลองมาดูกันว่าวิธีการใช้งานระบบทำน้ำเกลือให้กลายเป็นคลอรีนธรรมชาติของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ ด้วย 6 ขั้นตอนต่อไปนี้


  1. ให้เติมน้ำใหม่ลงสู่อ่างน้ำจากุซซี่ อย่าใช้น้ำที่ผ่านการแช่ตัวหรือใช้งานแล้วมาทำระบบเกลือ เนื่องจากจะมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่ในน้ำ ซึ่งมีผลต่อการควบคุมสมดุลของน้ำ

  2. เปิดระบบแรงดันน้ำหรือระบบเจ็ท จากนั้นให้เติมเกลือบริสุทธิ์ลงไปในน้ำจำนวน 2 กิโลกรัม 

จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างจากุซซี่สปา อ่างน้ำสปารีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุซซี่นอกบ้าน จากุซซี่ในบ้าน จากุซซี่ข้างบ้าน จากุซซี่ Outdoor จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่ INTEX จากุซซี่แรงดันอากาศ จากุซซี่หัวเจ็ทพ่นน้ำ อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปาแช่น้ำเพื่อความผ่อนคลายแก้ปัญหาการปวดเมื่อย การนอนไม่หลับ  การใช้งานระบบเจ็ท
3. ปล่อยให้ระบบแรงดันน้ำ หรือระบบเจ็ททำให้เกลือละลาย 1 ชั่วโมง
จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างจากุซซี่สปา อ่างน้ำสปารีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุซซี่นอกบ้าน จากุซซี่ในบ้าน จากุซซี่ข้างบ้าน จากุซซี่ Outdoor จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่ INTEX จากุซซี่แรงดันอากาศ จากุซซี่หัวเจ็ทพ่นน้ำ อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปาแช่น้ำเพื่อความผ่อนคลายแก้ปัญหาการปวดเมื่อย การนอนไม่หลับ  ระบบเกลือดูแลอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 3
4. สั่งให้ระบบเกลือทำงาน  โดยให้ตั้งค่าในการทำระบบเกลือไปที่ 003H หรือ 3 ชั่วโมง เมื่อเราสั่งให้ระบบเกลือทำงานหน้าปัดจะขึ้นแสดง 003H แล้วจะมีไฟกระพริบ 10 วินาที จากนั้นระบบเกลือจะทำงาน กรณีที่เราใช้ระบบเกลือครั้งแรกจะต้องตั้งค่าให้ระบบทำงานที่ 8 ชั่วโมง หรือ 008H ตามคำแนะนำจากผู้ผลิต
จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างจากุซซี่สปา อ่างน้ำสปารีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุซซี่ระบบน้ำเกลือ จากุซซี่นอกบ้าน จากุซซี่ในบ้าน จากุซซี่ข้างบ้าน จากุซซี่ Outdoor จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่ INTEX จากุซซี่แรงดันอากาศ จากุซซี่หัวเจ็ทพ่นน้ำ อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปาแช่น้ำเพื่อความผ่อนคลายแก้ปัญหาการปวดเมื่อย การนอนไม่หลับ
"ตัวอย่างหน้าปัดที่แสดงผลการตั้งค่าการทำงานของระบบเกลือที่ 8 ชั่วโมง โดยหน้าปัดจะแสดงผลที่เป็น 008H"

5. ปิดฝาอ่างน้ำจากุซซี่  
6. เมื่อเครื่องทำงานจนครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ หน้าปัดควบคุมจะเปลี่ยนเป็น หน้าปัดที่แสดงผลอุณหภูมิ จากนั้นให้เราทำการทดสอบค่าของน้ำ โดยจะต้องมีค่า Free Chlorine อยู่ที่ 2 - 4 ppm การทดสอบนั้นทำได้ง่ายๆ เพียงใช้แผ่นทดสอบ จุ่มลงไปน้ำ และรอ 15 วินาที (ห้ามสบัดแผ่นทดสอบ) จากนั้นให้นำมาเทียบกับแทบสีข้างขวดบรรจุของแผ่นทดสอบ ทั้งนี้ในการทำระบบเกลือครั้งแรก จะต้องทดสอบค่าของน้ำ 2 ครั้ง ใน 1 วัน เพื่อดูว่าค่าเคมีในน้ำคงที่หรือไม่ จากนั้นทดสอบค่าฟรีครอรีนในอ่างจากุซซี่อย่างน้อย อาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ข้อควรทราบ : ขณะที่สั่งให้ระบบเกลือทำงาน ระบบกรองน้ำสะอาดจะทำงานอัตโนมัติไปพร้อมกัน และ ห้าม ! จะต้องไม่เปิดระบบทำน้ำวน และระบบทำน้ำร้อนขณะสั่งให้ระบบเกลือทำงาน

เมื่อค่าฟรีคลอรีนคงที่ คือ อยู่ในระหว่าง 2 - 4 ppm จากนั้นเราจะต้องมาทดสอบ ค่าเคมีในน้ำอีก 3 ค่า เพื่อรักษาความสุมดุลของน้ำ คือ ค่า pH , Total Alkalinity , Calcium Hardness ลูกค้าหรือผู้ที่มีความสนใจอ่างน้ำวนจากุซซี่รุ่นที่ 3 นี้ อาจมีความรู้สึกในใจว่ายากเกินไปในการใช้งาน แต่ค่าเคมีต่างๆ ที่เราจำเป็นต้องดูแลน้ำในอ่างนั้นนั้น มีอยู่ในคู่มือทั้งหมด ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องจำค่าต่างๆ เหล่านี้ เพียงแต่หยิบคู่มือมาเปิด เมื่อถึงเวลาที่ต้องดูแลน้ำ เพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ในการแช่น้ำในอ่างจากุซซี่เคลื่อนที่ เราควรอาบน้ำก่อนลงแช่ทุกครั้ง และนำถอดใส้กรองออกมาล้างทุกครั้งหลังการใช้งาน หรือ ทุกวัน ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนน้ำทุกๆ 2 - 3 เดือน เมื่อทำระบบน้ำเกลือ

ในส่วนของรายละเอียดการดูความสะอาดของน้ำในอ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ รุ่นที่ 3 ด้วยระบบเกลือ และ การดูแลด้วยการใส่คลอรีนในอ่างน้ำรุ่นอื่นๆ ทางเราสามารถให้คำปรึกษา ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลน้ำแก่ลูกค้าที่ต้องการได้ ทั้งนี้กรณีที่ลูกค้าไม่อยากที่จะใช้สารเคมีต่างๆ เพื่อรักษาความสะอาดของน้ำ สามารถที่จะดูแลได้โดยใช้วิธีการเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ หรือ ทุกครั้งหลังใช้ เพื่อความสะอาดในการแช่น้ำในอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่

http://www.qandgtub.com/

By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

More Posts
Share by: