จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


การผ่อนคลายจิตใจด้วยการทำสมาธิไปพร้อมกับการแช่น้ำในอ่างจากุซซี่

 • By Q&G
 • 22 Dec, 2015

การแช่น้ำในอ่างจากุซซี่เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนนั้น ใจของเราไม่ได้หยุดพักไปด้วย

การทำสมาธิในอ่างน้ำวนจากุซซี่ จากุซซี่สปา อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำวนสำหรับรีสอร์ท โรงแรม

เวลาส่วนใหญ่ของคนเราที่ต้องอยู่กับการทำงานและการแข่งขัน ซึ่งมีความตึงเครียดสะสมจากการดำเนินชีวิต ต้องเผชิญกับความกันดันต่างๆ แม้ว่าการแช่น้ำในอ่างจากุซซี่จะลดภาวะความตึงเครียดทางด้านร่างกายได้ แต่ใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการผ่อนคลายอย่างแท้จริง


ก่อนที่เราจะมาทำสมาธิในขณะแช่น้ำในอ่างจากุซซี่นั้น เราลองมาทำความเข้าใจเรื่องของจิตกันก่อน


ธรรมชาติของจิต ใจ หรือ วิญญาณ ของเรานั้นจะ 4 สถานที่ ที่ใจของเราเข้าไปรู้ คือ

 1. ความคิดหรือความปรุงแต่ง

 2. ความจำ

 3. ความรู้สึก ซึ่งมีอยู่ 3 อย่าง คือ ความสุข ความทุกข์ หรือ ความรู้สึกเฉย ๆ

 4. ร่างกายของเรา อันประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย (ธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม)


การทำงานของใจเรานั้น จะวนเวียนอยู่ใน 4 สถานที่นี้ โดยใจของเราจะสามารถเข้าไปรู้ได้ทีละอย่าง  อาทิ ขณะที่เราแช่น้ำอยู่ในอ่างได้นึกถึงปัญหาในช่วงบ่ายของการทำงานที่ผ่านมา แล้วเราก็เก็บมาคิดต่อว่าในวันพรุ้งนี้จะแก้ปัญหางานของวันนี้ได้อย่างไร


เราจะเข้าใจว่า จิตของเราไปจำ จิตของเราไปคิด มีจิตอยู่ดวงเดียวที่ไปคิดไปจำ วิ่งไปวิ่งมาอยู่ แต่ความเป็นจริงแล้ว ! จิตที่ไปจำเรื่องงานตอนบ่าย กับ จิตที่มาคิดวิธีการแก้ปัญหานั้นเป็นคนละดวงกัน


ด้วยความเร็วของจิต เราจึงรู้สึกถึงมีการเคลื่อนไปมาของจิต เมื่อจิตไปจำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก่อนที่จะไปคิดต่อนั้น จิตที่รับรู้ถึงความจำจะดับไปเสียก่อน แล้วจิตดวงใหม่ที่เข้าไปรู้ถึงความคิดจึงเกิดขึ้น เปรียบเหมือนลิงที่โหนกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้น ยึดเอากิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เหนี่ยวกิ่งใหม่ต่อไป นี้เป็นหลักการทำงานของจิตเรา ทั้งนี้จิตของเรามีจะมีเกิดดับตลอดทั้งวันทั้งคืน


ถึงตรงนี้หากท่านใดอ่านแล้วไม่เข้าใจ แนะนำว่าให้อ่านซ้ำ อีกซักรอบคาดว่าไม่ยากเกินไปครับ ซึ่งการเข้าใจในเรื่องของการทำงานของจิต จะช่วยให้เราสามารถทำสมาธิได้ง่ายขึ้น


มาถึงเรื่องการทำสมาธิ


 1. ให้เราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจของเรา รู้สึกถึงลมหายเข้า - ออก ปล่อยให้เป็นธรรมชาติ ไม่ไปบังคับลมหายใจ เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือ หากเราจับแรงไปนกจะตาย หากจับหลวมไปนกก็จะหลุดมือ โดยไม่ต้องท่องพุท-โธ หรือ ไม่ต้องมีคำพูดใดๆ แค่รู้สึกถึงลมหายใจที่ไหลเข้าและออกเท่านั้น เป็นการให้จิตเราตั้งอยู่เพียง 1 สถานที่ คือ กายของเรา เพราะลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย (กายเราประกอบด้วยธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม)

 2. โดยธรรมชาติแล้ว เมื่อเราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจ จิตจะไม่อยู่ตลอด อาจมีการไปคิด ไปจำ ไปรู้สึก คือ จิตเราจะไปตั้งอยู่ใน อีก 3 สถานที่ที่เหลือ สิ่งสำคัญในการทำสมาธิ คือ ให้ละความเพลิน เมื่อจิตไปคิด ก็ให้ทิ้่งความคิด แล้วให้จิตมาอยู่กับลมหายใจ เมื่อจิตไปจำได้ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ให้ทิ้งแล้วมาอยู่กับลมหายใจ เมื่อไปรู้สึกถึงความสุข หรือ มีความทุกข์ใจใดๆ ก็ให้ทิ้งแล้วรู้แค่ลมหายใจเรา

 3. ละอกุศลให้ได้ คือ

    3.1 ละความพอใจในทางตา หู จมูก ลิ้น กาย

    3.2 ละความพยาบาท

    3.3 ละจิตใจที่มีความหดหู่ ง่วงซึม

    3.4 ละความคิดฟุ้งซ่าน

    3.5 ละความสงสัย ลังเล


แล้วการทำสมาธิจะได้อะไร ?

 1. สิ่งแรก คือ เราจะได้ฝึกกำลังของสติ เมื่อเราสามารถระลึกได้ว่าเรากำลังไปคิดอยู่นั้น แล้วเราทิ้งอารมณ์ความคิดมาอยู่กับลมหายใจ นั่นก็เป็นการฝึการระลึกได้ หรือ การฝึกสติ ของเราแล้ว

 2. หากเราเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้นาน จดจ่ออยู่กับลมหายใจ ก็เป็นการฝึกกำลังของสมาธิ เราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้มีการจดจ่อมีสมาธิในการทำงาน ส่งผลให้การงานที่เราทำนั้นออกมาดีได้  

 3. เมื่อเราสามารถละอกุศลในใจเรา ทั้ง 5 ที่กล่าวมานั้น เราจะรู้สึกได้ถึงจิตของเราว่ามีกำลัง มีแรง ไม่เหน็ด ความเหนื่อยต่างๆ จะหายไป เนื่องจาก เราไม่คิดอกุศล เช่น ความคิดฟุ้งซ่าน ความรู้สึกหดหู่ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ปัญญาอ่อนกำลัง และทำให้เราไม่ได้สมาธิอีกด้วย

 4. ความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของผู้ที่ทำสมาธิ เปรียบเหมือนแม่น้ำ สายน้อยใหญ่ ย่อมไหลรวมสู่มหาสมุทร จะได้รับความสุขอันเกิดจากสมาธิ ซึ่งเป็นสุขที่ปราณีตกว่า ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเรา


ลองฝึกทำกันดูนะครับ ผู้เริ่มต้นทำซักประมาณ 5 นาที ก่อนก็ได้ แล้วจะพบว่าการแช่น้ำในอ่างจากุซซี่ จะเป็นทั้งสถานที่ผ่อนคลายทางกาย และ ทางใจได้เป็นอย่างดี หากใครอยากรู้วิธีการปฏิบัติสมาธิ เจริญอานาปานสติเพิ่มเติม แนะนำให้ลองเข้าไปศึกษาพุทธวจนได้ที่  watnapp.com/

อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา พร้อมระบบทำน้ำร้อนในตัว 40 องศา
http://www.qandgtub.com/
By Q&G 21 Nov, 2017

บ้านเป็นสถานที่ที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิต เป็นมากกว่าแค่ที่นอนพักอาศัยเพื่อเรามีแรงลุกขึ้นเผชิญกับวันใหม่ บ้านเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามง่าย ๆ เหล่านี้

 • เราจะอยู่บ้านนี้กับใคร

 • ช่วงเวลาไหนที่เราจะได้อยู่บ้าน

 • กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ที่มีให้ทำขณะอยู่บ้านมีอะไรบ้าง


จากคำถามสั้น ๆ  นำมาสู่การจัดสรร คัดเลือก ออกแบบพื้นที่ในแต่ละสัดส่วนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้อง เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยแก่สมาชิกที่อยู่ในบ้าน  การเลือกอ่างน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาจากคำถามง่าย ๆ ต่อไปนี้ อันจะเป็นสาเหตุให้เราเลือกที่จะมีอ่างภายน้ำให้แก่บ้าน

 • อยากแช่น้ำกับใคร

 • อยากแช่น้ำที่ไหน

 • อยากแช่น้ำช่วงเวลาใด

By Q&G 14 Nov, 2017
#03 ขยายเวลาแห่งการทำงาน ชราอย่างมีคุณประโยชน์
By Q&G 13 Nov, 2017
สาระความรู้ผู้งสูงอายุและผู้สูงวัย
More Posts
Share by: