จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


การผ่อนคลายจิตใจด้วยการทำสมาธิไปพร้อมกับการแช่น้ำในอ่างจากุซซี่

 • By Q&G
 • 22 Dec, 2015

การแช่น้ำในอ่างจากุซซี่เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนนั้น ใจของเราไม่ได้หยุดพักไปด้วย

การทำสมาธิในอ่างน้ำวนจากุซซี่ จากุซซี่สปา อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำวนสำหรับรีสอร์ท โรงแรม

เวลาส่วนใหญ่ของคนเราที่ต้องอยู่กับการทำงานและการแข่งขัน ซึ่งมีความตึงเครียดสะสมจากการดำเนินชีวิต ต้องเผชิญกับความกันดันต่างๆ แม้ว่าการแช่น้ำในอ่างจากุซซี่จะลดภาวะความตึงเครียดทางด้านร่างกายได้ แต่ใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการผ่อนคลายอย่างแท้จริง


ก่อนที่เราจะมาทำสมาธิในขณะแช่น้ำในอ่างจากุซซี่นั้น เราลองมาทำความเข้าใจเรื่องของจิตกันก่อน


ธรรมชาติของจิต ใจ หรือ วิญญาณ ของเรานั้นจะ 4 สถานที่ ที่ใจของเราเข้าไปรู้ คือ

 1. ความคิดหรือความปรุงแต่ง

 2. ความจำ

 3. ความรู้สึก ซึ่งมีอยู่ 3 อย่าง คือ ความสุข ความทุกข์ หรือ ความรู้สึกเฉย ๆ

 4. ร่างกายของเรา อันประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย (ธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม)


การทำงานของใจเรานั้น จะวนเวียนอยู่ใน 4 สถานที่นี้ โดยใจของเราจะสามารถเข้าไปรู้ได้ทีละอย่าง  อาทิ ขณะที่เราแช่น้ำอยู่ในอ่างได้นึกถึงปัญหาในช่วงบ่ายของการทำงานที่ผ่านมา แล้วเราก็เก็บมาคิดต่อว่าในวันพรุ้งนี้จะแก้ปัญหางานของวันนี้ได้อย่างไร


เราจะเข้าใจว่า จิตของเราไปจำ จิตของเราไปคิด มีจิตอยู่ดวงเดียวที่ไปคิดไปจำ วิ่งไปวิ่งมาอยู่ แต่ความเป็นจริงแล้ว ! จิตที่ไปจำเรื่องงานตอนบ่าย กับ จิตที่มาคิดวิธีการแก้ปัญหานั้นเป็นคนละดวงกัน


ด้วยความเร็วของจิต เราจึงรู้สึกถึงมีการเคลื่อนไปมาของจิต เมื่อจิตไปจำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก่อนที่จะไปคิดต่อนั้น จิตที่รับรู้ถึงความจำจะดับไปเสียก่อน แล้วจิตดวงใหม่ที่เข้าไปรู้ถึงความคิดจึงเกิดขึ้น เปรียบเหมือนลิงที่โหนกิ่งไม้ ปล่อยกิ่งนั้น ยึดเอากิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิม เหนี่ยวกิ่งใหม่ต่อไป นี้เป็นหลักการทำงานของจิตเรา ทั้งนี้จิตของเรามีจะมีเกิดดับตลอดทั้งวันทั้งคืน


ถึงตรงนี้หากท่านใดอ่านแล้วไม่เข้าใจ แนะนำว่าให้อ่านซ้ำ อีกซักรอบคาดว่าไม่ยากเกินไปครับ ซึ่งการเข้าใจในเรื่องของการทำงานของจิต จะช่วยให้เราสามารถทำสมาธิได้ง่ายขึ้น


มาถึงเรื่องการทำสมาธิ


 1. ให้เราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจของเรา รู้สึกถึงลมหายเข้า - ออก ปล่อยให้เป็นธรรมชาติ ไม่ไปบังคับลมหายใจ เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือ หากเราจับแรงไปนกจะตาย หากจับหลวมไปนกก็จะหลุดมือ โดยไม่ต้องท่องพุท-โธ หรือ ไม่ต้องมีคำพูดใดๆ แค่รู้สึกถึงลมหายใจที่ไหลเข้าและออกเท่านั้น เป็นการให้จิตเราตั้งอยู่เพียง 1 สถานที่ คือ กายของเรา เพราะลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย (กายเราประกอบด้วยธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม)

 2. โดยธรรมชาติแล้ว เมื่อเราเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจ จิตจะไม่อยู่ตลอด อาจมีการไปคิด ไปจำ ไปรู้สึก คือ จิตเราจะไปตั้งอยู่ใน อีก 3 สถานที่ที่เหลือ สิ่งสำคัญในการทำสมาธิ คือ ให้ละความเพลิน เมื่อจิตไปคิด ก็ให้ทิ้่งความคิด แล้วให้จิตมาอยู่กับลมหายใจ เมื่อจิตไปจำได้ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ให้ทิ้งแล้วมาอยู่กับลมหายใจ เมื่อไปรู้สึกถึงความสุข หรือ มีความทุกข์ใจใดๆ ก็ให้ทิ้งแล้วรู้แค่ลมหายใจเรา

 3. ละอกุศลให้ได้ คือ

    3.1 ละความพอใจในทางตา หู จมูก ลิ้น กาย

    3.2 ละความพยาบาท

    3.3 ละจิตใจที่มีความหดหู่ ง่วงซึม

    3.4 ละความคิดฟุ้งซ่าน

    3.5 ละความสงสัย ลังเล


แล้วการทำสมาธิจะได้อะไร ?

 1. สิ่งแรก คือ เราจะได้ฝึกกำลังของสติ เมื่อเราสามารถระลึกได้ว่าเรากำลังไปคิดอยู่นั้น แล้วเราทิ้งอารมณ์ความคิดมาอยู่กับลมหายใจ นั่นก็เป็นการฝึการระลึกได้ หรือ การฝึกสติ ของเราแล้ว

 2. หากเราเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้นาน จดจ่ออยู่กับลมหายใจ ก็เป็นการฝึกกำลังของสมาธิ เราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้มีการจดจ่อมีสมาธิในการทำงาน ส่งผลให้การงานที่เราทำนั้นออกมาดีได้  

 3. เมื่อเราสามารถละอกุศลในใจเรา ทั้ง 5 ที่กล่าวมานั้น เราจะรู้สึกได้ถึงจิตของเราว่ามีกำลัง มีแรง ไม่เหน็ด ความเหนื่อยต่างๆ จะหายไป เนื่องจาก เราไม่คิดอกุศล เช่น ความคิดฟุ้งซ่าน ความรู้สึกหดหู่ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ปัญญาอ่อนกำลัง และทำให้เราไม่ได้สมาธิอีกด้วย

 4. ความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของผู้ที่ทำสมาธิ เปรียบเหมือนแม่น้ำ สายน้อยใหญ่ ย่อมไหลรวมสู่มหาสมุทร จะได้รับความสุขอันเกิดจากสมาธิ ซึ่งเป็นสุขที่ปราณีตกว่า ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเรา


ลองฝึกทำกันดูนะครับ ผู้เริ่มต้นทำซักประมาณ 5 นาที ก่อนก็ได้ แล้วจะพบว่าการแช่น้ำในอ่างจากุซซี่ จะเป็นทั้งสถานที่ผ่อนคลายทางกาย และ ทางใจได้เป็นอย่างดี หากใครอยากรู้วิธีการปฏิบัติสมาธิ เจริญอานาปานสติเพิ่มเติม แนะนำให้ลองเข้าไปศึกษาพุทธวจนได้ที่  watnapp.com/

อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา พร้อมระบบทำน้ำร้อนในตัว 40 องศา
http://www.qandgtub.com/
By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

More Posts
Share by: