จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


อ่างจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX รุ่นไหนเหมาะกับคุณ ตอนที่ 2

  • By Q&G
  • 09 Nov, 2015

ต่อเนื่องกับการอธิบายอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 จากสเปคของแต่ละขนาด

จากุซซี่เคลื่อนที่ระบบเจ็ท Jet Massage เพื่อการแช่น้ำอันผ่อนคลายแบบเหนือระดับจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน


เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือลูกค้าที่มีความต้องการซื้ออ่างน้ำวนจากุซซี่ ทางเราจึงได้จัดทำบทความเพื่อเป็นประโยชน์ทางข้อมูลในการใช้ตัดสินใจ เลือกอ่างน้ำที่เหมาะกับความต้องการ ทั้งนี้บทความ เรื่อง “อ่างจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นไหนเหมาะกับคุณ ตอนที่ 1” ได้กล่าวถึงรายละเอียดของอ่างน้ำรุ่นที่ 1 Bubble Massage ไปแล้ว

ในบทความนี้จึงมาอธิบายต่อเกี่ยวกับเกี่ยวรายละเอียดของอ่างน้ำวนจากุซซี่รุ่นที่ 2 Jet Massage หรือ รุ่นที่มีระบบทำน้ำวนด้วยการพ่นน้ำโดยหัวเจ็ท

ข้อแตกต่างระหว่างอ่างน้ำวนจากุซซี่รุ่นที่ 2 Jet Massage กับอ่างน้ำรุ่นที่ 1 Bubble Massage คือ ความเหนือระดับกว่าของระบบทำน้ำวนที่ทำงานด้วยการพ่นน้ำของระบบเจ็ท ซึ่ง จะมีเสียงรบกวนที่เงียบกว่า ระบบฟองอากาศ หรือ Bubble Massage ทำให้ประสบการณ์ในการผ่อนคลายขณะการแช่น้ำของคุณและครอบครัวพิเศษมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้แรงดันน้ำเพื่อนวดตัวผ่อนคลายแบบวารีบำบัดที่ดีเยี่ยมกว่าระบบฟองอากาศอีกด้วย ซึ่งอ่างน้ำวนจากุซซี่รุ่นที่ 2 Jet Massage จะเหมาะกับการใช้งานทั้งในบ้านและนอกบ้าน

ส่วนในเรื่องของการดูแลระหว่างการใช้งาน ความสะดวกของระบบอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 2 Jet Massage คือ เรื่องของการเปลี่ยนน้ำ ในการถ่ายน้ำออกจากอ่างทุกครั้งจำเป็นจะต้องมีการปล่อยน้ำเก่า ที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องปั้มออกด้วย ซึ่งในอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 นี้ จะสามารถทำการถ่ายน้ำออกจากเครื่องได้ง่ายกว่า โดยการปลดล็อคจุดปล่อยน้ำออกจากตัวเครื่อง ก็จะทำให้น้ำเก่าที่ค้างอยู่ในภายในเครื่องไหลออกหมด ในขณะที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ รุ่นที่ 1 จำเป็นต้องใช้ระบบลมเป่าเข้าสู่เครื่องปั้ม ดังรูป

 

อ่างน้ำ รุ่นที่ 2 Jet Massage ระหว่างขนาด 4 คน กับ ขนาด 6 คน มีอะไรที่แตกต่างกัน ?

ระบบทำน้ำวนของจากุซซี่

เมื่อเปรียบเทียบสเปคของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 ระหว่างขนาด 4 และขนาด 6 คน แล้ว จะพบว่า อ่างน้ำขนาด 6 คน จะมีหัวเจ็ทพ่นน้ำ 6 หัวพ่น ส่วนอ่างน้ำขนาด 4 คน จะมีหัวเจ็ทพ่นน้ำ 4 หัวพ่น ซึ่งกำลังไฟฟ้าของระบบเจ็ทจะมีความแตกต่างกัน โดยอ่างน้ำขนาด 4 คน จะมีกำลังไฟฟ้าของระบบเจ็ท อยู่ที่ 650 วัตต์ ส่วนอ่างน้ำขนาด 6 คน จะมีกำลังไฟฟ้าของระบบเจ็ท อยู่ที่ 700 วัตต์ ซึ่งอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 Jet Massage ทั้ง 2 ขนาด จะมีแรงดันของหัวเจ็ท หรือ Jet pressure ในระดับที่เท่ากัน คือ 0.48 – 0.69 bar. (Barometer)

ความแตกต่างของรูปทรงอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่

อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 สำหรับขนาด 4 คน จะมีรูปทรงอ่างน้ำเป็นลักษณะวงกลม และ อ่างน้ำขนาด 6 คน จะมีรูปทรงอ่างน้ำเป็นลักษณะแปดเหลี่ยม ซึ่งหากมองแบบผิวเผินแล้วจะเห็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมนั่นเอง ทั้งนี้ผู้อ่านอาจมีคำถามว่า จะได้ประโยชน์อะไรจากรูปทรงที่แตกต่างกัน ทำไมจะต้องเป็นอ่างน้ำทรงแปดเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม เมื่อมีการแช่น้ำร่วมกันตั้งแต่ 2 – 6 คนขึ้น จะทำให้เราไม่นั่งเบียดเสียดกันเกินไปเพราะรูปทรงแบบแปดเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนี้จะช่วยให้เราสามารถแบ่งสัดส่วนการนั่งแช่น้ำในอ่างได้เป็นอย่างดี เป็นคุณประโยชน์ในเรื่องการแบ่งสัดส่วนในขณะแช่น้ำร่วมกันผู้อื่นนั่นเอง

 

จากุซซี่นวดตัวแบบสปา จากุซซี่ระบบพ่นน้ำด้วยหัวเจ็ท จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน


ความแตกต่างของพื้นที่อ่างน้ำทั้งภายในและภายนอก

สำหรับอ่างน้ำขนาด 4 คน จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอยู่ที่ 1.45 เมตร ,เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกอยู่ที่ 1.96 เมตร ส่วนอ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ ขนาด 6 คน จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอยู่ที่ 1.68 เมตร และภายนอกอยู่ที่ 2.18 เมตร

 

ความแตกต่างการจุน้ำของอ่างจากุซซี่แต่ละขนาด

สำหรับอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 2 Jet Massage การจุน้ำของแต่ละขนาดนั้นจะมีปริมาณเท่ากับรุ่นที่ 1 คือ อ่างน้ำขนาด 4 คนจะสามารถจุน้ำได้ 795 ลิตร ส่วนอ่างน้ำขนาด 6 คน บรรจุน้ำได้ 1,098 ลิตร

 

ความแตกต่างของประสิทธิภายในการทำร้อน

ระยะเวลาในการทำร้อนของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 2 ขนาด 4 คน จะมีประสิทธิภาพปรับให้อุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นได้ 1.5-2.5 องศา ต่อ ชั่วโมง ส่วนอ่างน้ำขนาด 6 คนจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำให้ร้อนขึ้นได้อยู่ที่ 1 – 2 องศาต่อชั่วโมง

 

ความแตกต่างน้ำหนักโดยรวมของอ่างน้ำวนจากุซซี่แต่ละขนาด

สำหรับอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 2 ขนาด 4 คนจะมีน้ำหนักโดยรวมของอ่างน้ำและเครื่องปั้ม ที่เป็นตัวสร้างระบบทำน้ำวนด้วยหัวเจ็ท , ระบบทำน้ำอุ่น , ระบบการกรองน้ำสะอาด , ระบบลดความกระด้างของน้ำ หรือ Hard Water System ที่จะช่วยสร้างความโอนโยนต่อผิว จะมีน้ำหนักอยูที่ 68 กิโลกรัม และ อ่างน้ำขนาด 6 จะมีน้ำหนักโดยรวมที่ 74 กิโลกรัม

ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการกรองน้ำ ,วัสดุ ,เทคโนโลยีโครงสร้างอ่างน้ำ Fiber-Tech , กำลังไฟฟ้าของระบบทำน้ำร้อน, ส่วนสูงของอ่างน้ำ , กำลังไฟฟ้าของระบบลดความกระด้างของน้ำ , ประสิทธิภาพในการเพิ่มอุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด 40 องศา นั้นอ่างน้ำจากุซซี่ทั้ง 2 ขนาด จะมีเท่ากันและเหมือนกัน

บทความหน้าจะอธิบายถึงอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX รุ่นที่ 3 Jet & Bubble Deluxe ซึ่งเป็นรุ่นที่ลูกค้าในประเทศไทยจะนิยมใช้ครับ

http://www.qandgtub.com/

By Q&G 21 Nov, 2017

บ้านเป็นสถานที่ที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิต เป็นมากกว่าแค่ที่นอนพักอาศัยเพื่อเรามีแรงลุกขึ้นเผชิญกับวันใหม่ บ้านเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามง่าย ๆ เหล่านี้

  • เราจะอยู่บ้านนี้กับใคร

  • ช่วงเวลาไหนที่เราจะได้อยู่บ้าน

  • กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ที่มีให้ทำขณะอยู่บ้านมีอะไรบ้าง


จากคำถามสั้น ๆ  นำมาสู่การจัดสรร คัดเลือก ออกแบบพื้นที่ในแต่ละสัดส่วนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้อง เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยแก่สมาชิกที่อยู่ในบ้าน  การเลือกอ่างน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาจากคำถามง่าย ๆ ต่อไปนี้ อันจะเป็นสาเหตุให้เราเลือกที่จะมีอ่างภายน้ำให้แก่บ้าน

  • อยากแช่น้ำกับใคร

  • อยากแช่น้ำที่ไหน

  • อยากแช่น้ำช่วงเวลาใด

By Q&G 14 Nov, 2017
#03 ขยายเวลาแห่งการทำงาน ชราอย่างมีคุณประโยชน์
By Q&G 13 Nov, 2017
สาระความรู้ผู้งสูงอายุและผู้สูงวัย
More Posts
Share by: