จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนด้วยแผ่นทดสอบ

 • By Q&G
 • 05 Feb, 2016

3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการตรวจสอบค่าเคมีของน้ำในอ่างน้ำวน

ชุดทดสอบน้ำในอ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX เพื่อตรวจค่าคลอรีน ค่าพีเอช ค่าแคลเซียม ค่าอัลคาลนิตี้ สำหรับโรงแรม สปา รีสอร์ท

 อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX มีชุดทดสอบคุณภาพของเคมีในน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำด้วยคลอรีน และ ระบบเกลือ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรักษาความสมดุลของน้ำ รวมถึงการบำบัดน้ำให้สะอาดปราศจากแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ เชื้อโรคต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเครื่องมือในการทดสอบ คือ แผ่นทดสอบ ที่สามารถทดสอบค่าเคมีในน้ำ 4 ค่า ภายในแผ่นเดียว คือ ค่าฟรีคลอรีน - Free Chlorine , ค่าพีเอช - pH , ค่าอัลคาลินิตี้ - Total Alkalinity (TA) , ค่าแคลเซียม ฮาร์ดเนส - Calcium Hardness (ค่าความกระด้างของน้ำ) หรือ ที่เรียกว่า 4 Way Test Stris Dip and Read นั่นเอง

 การซื้ออ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ครั้งแรกจะมีแผ่นทดสอบค่าเคมีในน้ำบรรจุอยู่ในขวด ส่วนการซื้อครั้งต่อไปจะถูกบรรจุมาเป็นซองพลาสติกดังรูป โดยแผ่นทดสอบในขวดและในถุงนั้นจะมีแผ่นทดสอบทั้งหมด 20 แผ่น ทำการทดสอบได้ 20 ครั้ง ซึ่งการใช้งานนั้นง่ายมากๆ ผู้ใช้ไม่ต้องผสมน้ำยาทดสอบ “เพียงแค่จุ่มน้ำแล้วอ่านค่า”ชุดทดสอบน้ำในอ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX เพื่อตรวจค่าคลอรีน ค่าพีเอช ค่าแคลเซียม ค่าอัลคาลนิตี้ สำหรับโรงแรม สปา รีสอร์ท เพื่อความสะอาด

การใช้แผ่นทดสอบมีเพียง 3 ขั้นตอน ง่ายๆ  ดังนี้


 1. นำแผ่นทดสอบออกจากขวดบรรจุแล้วจุ่มลงไปในอ่างน้ำวน 2 - 3 วินาที

 2. รอ 15 วินาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับแผ่นทดสอบ ขณะรอให้ถือแนวระนาบหรือถือแผ่นทดสอบในแนวนอน ไม่ควรถือแนวตั้งเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกจากแผ่นทดสอบ และห้าม ! สะบัดแผ่นทดสอบขณะรอ


ชุดทดสอบน้ำในอ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX เพื่อตรวจค่าคลอรีน ค่าพีเอช ค่าแคลเซียม ค่าอัลคาลนิตี้ สำหรับโรงแรม สปา รีสอร์ท แช่น้ำวารีบำบัดสปา

  3.อ่านค่าแผนทดสอบ โดยเปรียบเทียบสีของค่าต่างๆ กับข้างขวดบรรจุ หรือ ซองบรรจุ


ชุดทดสอบน้ำในอ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX เพื่อตรวจค่าคลอรีน ค่าพีเอช ค่าแคลเซียม ค่าอัลคาลนิตี้ สำหรับโรงแรม สปา รีสอร์ท ทดสอบง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ข้อควรทราบ : แผ่นทดสอบใช้ได้เพียงครั้งเดียว ทดสอบ 1 ครั้ง ใช้ 1 แผ่น ไม่สามารถใช้ซ้ำได้

ค่าที่แสดงผลบนแผ่นทดสอบนั้นจะมีความเข้มของสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การอ่านค่าให้ถูกวิธี คือ การอ่านค่าแผ่นทดสอบ หลังจาก 15 วินาที เท่านั้น ! หากนานกว่านั้น เช่น 1 นาที หรือ 2 นาที แล้วมาอ่านจะทำให้เราทราบค่าเคมีของน้ำในอ่างน้ำผิด นำไปสู่การปรับสมดุลในน้ำได้ไม่ดีตามไปด้วย ในกรณีที่เราอ่านค่าแล้วเกิดความไม่มั่นใจ แนะนำให้ทำการทดสอบซ้ำอีกครั้งด้วยแผ่นใหม่


การอ่านค่าเคมีใน้ำ ควรเรียงลำดับการอ่านดังนี้

 1. ค่าฟรีคลอรีน - Free Chlorine ควรอยู่ที่ระดับ                  2 - 4 ppm

 2. ค่าพีเอช - pH ควรอยู่ที่ระดับ                                              7.2 - 7.6 

 3. ค่าอัลคาลินิตี้ - Total Alkalinity (TA) - ควรอยู่ที่ระดับ  80 - 120 ppm

 4. ค่าแคลเซียม ฮาร์ดเนส - Calcium Hardness (ค่าความกระด้างของน้ำ)     150 - 250  ppm


ลำดับในการอ่านค่าเคมีนี้ เป็นลำดับในการรักษาความสมดุลของเคมีในอ่างน้ำวนเช่นเดียวกัน การปรับค่าเคมีตามลำดับจะทำให้เราสามารถรักษาความสุมดุลของน้ำได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำจากผู้ผลิต

ในเรื่องของการทดสอบค่าเคมีในน้ำ เพื่อการบำบัดน้ำในอ่างจากุซซี่เคลื่อนที่ ด้วยคลอรีน และ ระบบเกลือ ควรมีการทดสอบตามช่วงเวลา คือ ทดสอบทุก 2 -3 วัน กรณีบำบัดด้วยคอลรีน และ ทดสอบทุกสัปดาห์กรณีบำบัดน้ำด้วยระบบเกลือ ทั้งนี้เพื่อการแช่น้ำที่สะอาดปลอดเชื้อโรคสิ่งสกปรก อาจทดสอบก่อนลงไปแช่น้ำทุกครั้งก็ได้ หากท่านใดมีข้อสงสัยในการทดสอบความสมดุลของน้ำในอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ สามารถโทรสอบถาม ได้ที่ 087-816-6383 ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และตอบปัญหาต่างๆ

http://www.qandgtub.com/

By Q&G 21 Nov, 2017

บ้านเป็นสถานที่ที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิต เป็นมากกว่าแค่ที่นอนพักอาศัยเพื่อเรามีแรงลุกขึ้นเผชิญกับวันใหม่ บ้านเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามง่าย ๆ เหล่านี้

 • เราจะอยู่บ้านนี้กับใคร

 • ช่วงเวลาไหนที่เราจะได้อยู่บ้าน

 • กิจกรรมและสิ่งต่าง ๆ ที่มีให้ทำขณะอยู่บ้านมีอะไรบ้าง


จากคำถามสั้น ๆ  นำมาสู่การจัดสรร คัดเลือก ออกแบบพื้นที่ในแต่ละสัดส่วนรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้อง เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยแก่สมาชิกที่อยู่ในบ้าน  การเลือกอ่างน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาจากคำถามง่าย ๆ ต่อไปนี้ อันจะเป็นสาเหตุให้เราเลือกที่จะมีอ่างภายน้ำให้แก่บ้าน

 • อยากแช่น้ำกับใคร

 • อยากแช่น้ำที่ไหน

 • อยากแช่น้ำช่วงเวลาใด

By Q&G 14 Nov, 2017
#03 ขยายเวลาแห่งการทำงาน ชราอย่างมีคุณประโยชน์
By Q&G 13 Nov, 2017
สาระความรู้ผู้งสูงอายุและผู้สูงวัย
More Posts
Share by: