จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


วิธีรักษาความสะอาดของน้ำในการใช้อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ แช่ตัวแบบสปาสำหรับคุณและครอบครอบครัว

  • By Q&G
  • 27 Sep, 2015

เมื่อความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ การดูแลอ่างน้ำให้สะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่

จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน อ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ วิธีการดูแลรักษาความสะอาดน้ำในอ่าง สำหรับการแช่น้ำแบบสปาและเด็กๆ
การแช่น้ำในอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คุณและครอบครัวจะได้ใช้เวลาอันมีค่าอยู่ด้วยกัน สำหรับเด็กๆ แล้วความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องคอยดูแล ระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราต่างรู้ดีว่าสิ่งสกปรกเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้เด็กๆ เจ็บป่วยได้  เราลองมาดูกันว่าวิธีการรักษาความสะอาดในการใช้อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ การดูแลรักษาอ่างน้ำ และน้ำในอ่าง จะทำได้อย่างไรบ้าง

การดูแลระบบการกรองน้ำ
ในอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ทุกรุ่น ทุกขนาด ( รายละเอียดอ่างน้ำวนแต่ละรุ่น ) จะมาพร้อมกับระบบการกรองน้ำ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองน้ำ 1,741 ลิตรต่อชั่วโมง โดยการกรองน้ำจะใช้ใส้กรองในการดักจับเศษสิ่งสกปรกทั้งหลายไว้ ในการดูแลเรื่องระบบการกรองน้ำ เราควรนำใส้กรองมาล้างด้วยการฉีดน้ำโดยอาศัยแรงดันของน้ำล้างเศษฝุ่นต่างๆ ทุกครั้งหลังจากใช้อ่างน้ำ หรือ ทุกวัน โดยใส้กรองมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 150 ชั่วโมง หรือ 7 วัน ซึ่งควรมีการเปลี่ยนใส้กรองน้ำในทุกๆ สัปดาห์ หรือ เมื่อพบว่าใส้กรองมีความสกปรกโดยสังเกตจากสีที่เปลี่ยนไปเทียบกับใส้กรองใหม่ ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้อ่างน้ำทุกวัน ในบางครั้งหากเราไม่ได้ดูแลระบบกรองน้ำโดยการเปลี่่ยนใส้กรองที่ดักจับสิ่งสกปรกต่างๆ ตามช่วงเวลาดังกล่าว ระบบการกรองน้ำจะแสดงผลเตือนให้เปลี่ยนใส้กรอง

จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน การดูแลระบบกรองน้ำของอ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อน ในอ่างเดียว
การดูแลน้ำในอ่างจากุซซี่
การรักษาความสะอาดของน้ำ จะมีวิธีหลักๆ ด้วยกัน 2 วิธี คือ
1. การใช้สารเคมีในการรักษาน้ำให้สะอาด เป็นการกำจัดแบคทีเรียต่างๆ ด้วยคลอรีน , เคมีที่ปราศจากคลอรีน อาทิ ผลิตภัณฑ์ Spa Shock และ ระบบน้ำเกลือ (ระบบน้ำเกลือจะมีอยู่ในอ่างน้ำรุ่นที่ 3 หรือ รุ่น Jet & Bubble Deluxe) ซึ่งการใช้เคมีต่างๆ ในการดูแลน้ำให้ปราศจากสิ่งสกปรกนั้น จะมีข้อดีในเรื่อง การที่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย โดยระยะเวลาที่แนะนำให้เปลี่ยนน้ำคือ  ทุกๆ 2 เดือน แต่ข้อเสียของวิธีนี้ คือ การที่เราดูแลตรวจ วัดค่าต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาทิ ค่า pH , Free Chlorine เป็นต้น ทั้งนี้ในการตรวจวัดควรทำ 2 ครั้ง ต่อ สัปดาห์ เครื่องมือการตรวจวัดมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นทดสอบ การใช้เพียงแค่นำไปแช่ในน้ำ แล้วนำมาเทียบระดับค่าต่างๆ  เป็นต้น

2. การรักษาความสะอาดของน้ำด้วยวิธีการเปลี่ยนน้ำ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องมาดูแลวัดค่าต่างๆ ของเคมี หรือ คอยเติมเคมีให้ได้ระดับที่เหมาะสม จึงทำให้คุณสะดวกมากยิ่งขึ้น คุณอาจเปลี่ยนน้ำทุกครั้งหลังใช้ หรือ ทุก 2 -3 วัน ก็ได้ ทั้งนี้ข้อเสีย ในการดูแลน้ำด้วยวิธีนี้ ก็คือ การที่เราต้องเปลี่ยนน้ำในอ่างจากุซซี่บ่อยครั้งนั่นเอง แต่การดูแลน้ำด้วยวิธีนี้จะทำให้คุณและเด็กๆ ปลอดภัยจากสารเคมี ที่อาจส่งผลต่อดวงตา ผิวหนัง และการเข้าสู่ร่างกายทางปาก - จมูกได้

ในการเลือกใช้วิธีดูแลน้ำ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละคน ว่ามีการใช้อ่างน้ำบ่อยแค่ไหน หรือ มีเวลาว่างในการดูแลรักษาอ่างน้ำจากุซซี่มากน้อยแค่ไหน สำหรับคนไทยส่วนใหญ่แล้วคงเลือกใช้วิธีการเปลี่ยนน้ำมากกว่าการรักษาน้ำด้วยเคมีต่างๆ เพราะไม่ต้องเรียนรู้เรื่องการวัดระดับค่าของน้ำ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ  แต่ในต่างประเทศจะมีการใช้เคมีจำพวกคลอรีน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากคลอรีน มาใช้ในการดูแลรักษาน้ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์เกียวเคมีในการดูแลน้ำนั้นมีให้เลือกมากมาย ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในอ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำสปา อาทิ  Leisure Time spa  สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เว็บไซต์   http://www.leisuretimespa.com/  โดยในประเทศไทยยังไม่มีผลิตภัณฑ์เคมีดูแลรักษาน้ำโดยเฉพาะสำหรับอ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อน จึงคาดว่าหากมีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จำหน่ายจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 800-1,000 บาท
จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน วันครอบครัวกับการแช่น้ำในอ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ ความสุขของลูกๆ
การทำความสะอาดร่างกายก่อนใช้อ่างน้ำวนจากุซซี่
การทำความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ำ ชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ก่อนลงไปแช่น้ำนั้น จะช่วยให้น้ำในอ่างไม่กลายเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียหรือ เหงื่อไคลต่าง ๆ ที่มาจากผู้ใช้ การล้างเท้าทุกครั้งก่อนลงแช่น้ำก็จะช่วยให้อ่างน้ำของคุณไม่เต็มไปด้วยเศษฝุ่น โดยการนำภาชนะสำหรับล้างเท้ามาวางใกล้กับอ่างน้ำ ซึ่งการใช้ภาชนะรองรับสำหรับการล้างเท้าบริเวณใกล้กับอ่างน้ำจากุซซี่นั้น จะจำเป็นอย่างมากสำหรับการแช่น้ำของเด็กๆ เพราะพฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่จะไม่อยู่กับที่ อาจมีการออกและเข้าสู่อ่างน้ำเป็นจำนวนบ่อยครั้งมากกว่าผู้ใหญ่  

การรักษาความสะอาดอ่างน้ำจากุซซี่
ในการทำความสะอาดอ่างน้ำนั้น ควรทำทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนน้ำ โดยการใช้ฟองน้ำ, ผ้าไฟเบอร์ ร่วมกับสบู่ที่มีความโอนโยน หรือ Mild Soap (ทางเราแนะนำให้ใช้เป็นสบู่เด็ก) ทำความสะอาดอ่างน้ำทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการไม่ไปทำลายพื้นผิวของอ่างน้ำให้ฉีกขาด จึงควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีความกรดรุนแรง และ ที่คัด หรือ แปรงทำความสะอาดที่มีขนแปรงที่แข็ง  ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนน้ำจะต้องใช้ระบบลมเป่าเข้าสู่ท่อน้ำภายในเครื่อง เพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่ภายในตัวเครื่องออกให้หมด เพราะการใช้ระบบการกรองน้ำ ระบบทำอุณหภูมิหรือระบบน้ำอุ่นนั้น น้ำจะถูกนำเข้าสู่เครื่องภายกระบวนการต่างๆ ก่อนปล่อยเข้าสู่อ่างน้ำจากุซซี่

จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน อ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา แช่สปา อ่างน้ำวน จากุซซี่ เปลี่ยนบรรยกาศการแช่น้ำแบบใหม่
การปิดฝาอ่างน้ำจากุซซี่ทุกครั้งจะช่วยป้องกันเศษฝุ่นละอองต่างๆ ลงสู่อ่างได้ อีกทั้งสามารถป้องกันเด็กลงไปเล่นน้ำโดยลำพังได้อีกด้วย เพราะตัวล็อคสายรัดของฝาอ่างกับตัวอ่าง จะมีกุญแจที่สามารถล็อคไม่เปิดฝาออกได้อีกด้วย
ความสุข ความอบอุ่น เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีสำหรับครอบครัว การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะทำให้เกิดความผูกพันธ์ และการมอบความรักต่อกันผ่านสิ่งต่างๆ ที่ได้ทำร่วมกัน มอบของขวัญพิเศษสำหรับครอบครัวด้วยอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำวนในอ่างเดียว
ติดตามรายละเอียดอ่างน้ำจากุซซี่และคุณสมบัติต่างๆ มากมายได้ภายในเว็บไซต์  http://www.qandgtub.com/
By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

More Posts
Share by: