จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


อ่างจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นไหนเหมาะกับคุณ ตอนที่ 1

  • By Q&G
  • 08 Nov, 2015

อธิบายรายละเอียดของความแตกต่างในสเปคจากุซซี่แต่ละขนาด ตอนละ 1 รุ่น

อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 1 ระบบน้ำวนแรงดันอากาศ จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน


ทางคิวแอนด์จีเคยแนะนำหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อเลือกรุ่นของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX ไปแล้วในบทความเรื่อง “วิธีการเลือกซื้ออ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่” ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์หลักในการเลือกอยู่ 3 อย่าง คือ เรื่องของขนาดอ่างน้ำ , ระบบทำน้ำวน , และราคาของอ่างน้ำ

ในวันนี้จะมาอธิบายถึงความแตกต่างของจากุซซี่เคลื่อนที่ในรายละเอียดเชิงลึก จากสเปคเครื่องที่มีความแตกต่างกันของแต่ละรุ่น แต่ละขนาด เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือ ผู้ที่มีความต้องการซื้ออ่างน้ำจากุซซี่ไปใช้ที่บ้านสำหรับครอบครัว ได้ตัดสินใจเลือกอ่างน้ำที่เหมาะสม เพื่อมอบเป็นของขวัญอันสุดวิเศษ รวมทั้งความประทับใจให้กับตนเองและคนที่คุณรัก

 

เปรียบเทียบสเปคจากุซซี่ – มีอะไรที่แตกต่างกัน ?

อ่างน้ำ รุ่นที่ 1 Bubble Massage ระหว่างขนาด 4 คน กับ ขนาด 6 คน

 

สิ่งแรกที่แตกต่าง คือ ระบบทำน้ำวนของจากุซซี่

อ่างน้ำขนาด 6 คน จะมีช่องแรงดันอากาศสำหรับทำน้ำวนอยู่ที่  Bubble Jet – 140 ในขณะที่ อ่างน้ำขนาด 4 คน จะมีช่องแรงดันอากาศสำหรับการสร้างน้ำวนอยู่ที่ Bubble Jet – 120   ซึ่งระดับแรงดันอากาศของอ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ สำหรับ 6 คนนั้น มีมากกว่าขนาด 4 คน เพื่อไม่ให้ประสบการณ์การแช่น้ำ หรือ ความรู้สึก ความผ่อนคลายที่ได้รับ ต่ำกว่าอ่างน้ำขนาด 4 คน ซึ่งจุดประสงค์ของขนาดที่ต่างกันนั้น ก็เพื่อให้สามารถรับรองผู้ใช้งานได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่อ่างน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ก็ไม่ได้สูญเสียคุณสมบัติของระบบน้ำวนไป

 

ความแตกต่างข้อที่สอง คือ พื้นอ่างน้ำที่แตกต่างกัน

อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ขนาดสำหรับ 4 คน จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอยู่ที่ 1.45 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.96 เมตร ส่วนอ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ขนาด 6 คน จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอยู่ที่ 1.65 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ 2.16 เมตร ซึ่งแม้ว่าความแตกต่างที่แสดงให้เห็นนั้น จะแสดงถึงความต่างกันเพียง 15 เซนติเมตรก็ตาม แต่ให้คิดถึงพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นจริงๆ เพราะข้อมูลที่แจ้งถึงความแตกต่างของขนาดนั้น เป็นการบอกขนาดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของอ่างน้ำจากุซซี่ทีมีรูปทรงเป็นวงกลม

 

ความแตกต่างข้อที่สาม คือ ปริมาณความจุของน้ำในอ่าง

อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ขนาดสำหรับ 4 คน จะมีความจุของน้ำอยู่ที่ 795 ลิตร ในขณะที่ อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ขนาด 6 คน สามารถจุน้ำได้ 1,098 ลิตร ซึ่งปัจจัยของปริมาณน้ำในอ่าง อาจส่งผลสำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจซื้ออ่างน้ำบางท่าน เพราะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าต้องคำนึงถึง เมื่อจะนำไปใช้จริงๆ หากที่ตั้งหรือตำแหน่งการวางอ่างน้ำไกลจากแหล่งน้ำ

 


จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน  จากุซซี่แรงดันอากาศ

ความแตกต่างข้อที่ 4 คือ ประสิทธิภาพของระบบทำน้ำร้อนในอ่างจากุซซี่

ในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำน้ำร้อนในอ่าง จะเป็นการกล่าวถึง “ความเร็ว” ในการทำน้ำร้อน เนื่องจากสเปค ของเครื่องทำร้อน ระหว่างอ่างน้ำขนาด 4 และ ขนาด 6 คน จะมีขนาดเท่ากัน คือ กำลังไฟฟ้าของระบบทำน้ำร้อน – 2200 วัตต์ จึงทำให้ ประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนของอ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ขนาด 4 คน ใช้เวลาน้อยกว่า อ่างน้ำขนาด 6 คน   โดยอ่างน้ำขนาด 4 จะมีประสิทธิภาพในเพิ่มอุณหภูมิของน้ำในอ่างได้ 1.5 – 2.5 องศา ต่อ ชั่วโมง ในขณะที่อ่างน้ำขนาด 6 คน จะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำในอ่างได้ 1 – 2 องศา ต่อชั่วโมง สาเหตุของการใช้เวลาที่ต่างกันอันเนื่องมาจากขนาดที่เพิ่มขึ้นของอ่างน้ำนั่นเอง ทั้งนี้ความเร็วในการทำน้ำร้อนจะอยู่กับสภาพอากาศภายนอกด้วย

 

ความแตกต่างข้อสุดท้าย คือ น้ำหนักรวมของอ่างน้ำ

สำหรับน้ำหนักที่แจ้งในสเปคของอ่างน้ำทั้ง 2 ขนาด จะเป็นการแจ้งขนาดรวมทั้งหมดของอ่างน้ำและตัวเครื่องปั้มที่เป็นตัวทำระบบน้ำวน , ระบบทำน้ำร้อน , ระบบกรองน้ำ , ระบบลดความกระด้างของน้ำ (Hard Water System) ซึ่งมีความแตกกันเพียงเล็กเท่านั้น คืออ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อน ขนาด 4 คน จะมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 49.3 กิโลกรัม และ อ่างน้ำขนาด 4 คนจะมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 51.6 กิโลกรัม

 

ส่วนเรื่องที่มีความเหมือนกันของอ่างน้ำทั้ง 2 ขนาด

คือ ประสิทธิภาพในการกรองน้ำ โดยมีอัตราการกรองน้ำ 1,741 ลิตรต่อชั่วโมง , วัสดุ , เทคโนโลยีโครงสร้าง , ความสูงของอ่างน้ำที่วัดจากพื้น (71 เซนติเมตร) , กำลังไฟฟ้าของระบบลม , ประสิทธิภาพในการทำน้ำร้อนสูงสุด (40 องศา)

 

ในตอนต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดความแตกต่างของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่รุ่นที่ 2 Jet Massage ระหว่างขนาด 4 คน และ ขนาด 6 คน

ติดตามเลือกซื้ออ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่เหมาะสำหรับคุณและครอบครัว เพื่อการแช่น้ำที่ผ่อนคลาย แบบสปา อ่างน้ำน้ำร้อนและอ่างน้ำวนได้แล้วที่

http://www.qandgtub.com/

By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

More Posts
Share by: