จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม


ความรู้เบื้องต้นของการดูแลน้ำในอ่างจากุซซี่ อ่างน้ำร้อนอ่างน้ำสปาด้วยคลอรีนและระบบน้ำเกลือ

  • By Q&G
  • 14 Jan, 2016

ความสำคัญในการดูแลสมดุลของค่าเคมีต่างๆ ของน้ำในอ่าง

การดูแลบำบัดน้ำในอ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำสปา อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ ด้วยคลอรีนและระบบน้ำเกลือ ความรู้เบื้องต้นในการดูแลน้ำในอ่างน้ำวน

สาระความรู้ของบทความนี้สามารถนำไปใช้ดูแลบำบัดน้ำ ในอ่างน้ำวน อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำสปา อ่างน้ำจากุซซี่ ของทุกๆ วัสดุ ทุกๆ ยี่ห้อ ไม่ได้เป็นข้อมูลเฉพาะที่ใช้ดูแลน้ำในอ่างจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX เท่านั้น เพราะข้อมูลในบทความนี้เป็นข้อมูลมูลพื้นฐานในการดูแลหรือบำบัดน้ำด้วยคลอรีนและระบบน้ำเกลือในอ่างน้ำวน (ขึ้นอยู่กับรุ่นของอ่างน้ำว่ามีระบบทำน้ำเกลือหรือไม่) เพื่อลดภาระการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ช่วยให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าในการทำน้ำร้อนในอ่าง อีกทั้งช่วยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆ ในน้ำ ซึ่งทำให้เราสามารถแช่น้ำร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสกปรก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอ่างน้ำจากุซซี่ทราบถึง “ความสำคัญในการรักษาความสมดุลของค่าเคมีในน้ำ”

มาทำความเข้าใจกับค่าเคมีในอ่างน้ำร้อน 4 ชนิด ที่เราจำเป็นต้องรักษาระดับให้สมดุล
เพื่อให้สามารถใช้น้ำเดิมที่ถูกหลักการบำบัดได้ตลอดระยะเวลา 2 - 3 เดือน โดยไม่เปลี่ยนน้ำ

ข้อมูลที่ควรทราบในการดูแลน้ำในอ่าง คือ ระดับความสมดุลของค่าเคมี และ ผลเสียจากการไม่รักษาความสมดุลของค่าเคมีในน้ำ

อ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ อ่างน้ำจากุซซี่ภายนอก ภายใน อ่างน้ำร้อนแบบลอยตัว
  1. Free Chlorine - ค่าฟรีคลอรีน   คือ ค่าที่บ่งบอกถึงระดับการฆ่าเชื้อโรค เพื่อน้ำสะอาดปราศจากแบคทีเรียต่าง ๆ

ระดับของค่าฟรีคลอรีนในอ่างน้ำจากุซซี่ อ่างน้ำร้อนที่เหมาะสมจะต้องอยู่ในระหว่าง 2 - 4 ppm

 1.1 กรณีที่ค่าฟรีคลอรีนต่ำไป - เมื่อค่าคลอรีนของน้ำอยู่ในระดับต่ำ จะทำให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่าง ๆ ต่ำลงไปด้วย

 1.2 กรณีที่ค่าฟรีคลอรีนสูงเกิน - จะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นคลอรีนที่มีปริมาณมาก , มีผลกระทบทำให้เราระคายเคืองตาและผิว , กัดกร่อนวัสดุที่เป็นจำพวกเหล็กและวัสดุอื่นของอ่างน้ำ

อ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ อ่างน้ำจากุซซี่ภายนอก ภายใน อ่างน้ำร้อนแบบลอยตัว อ่างน้ำร้อนบำบัดสำหรับผู้ป่วย

   2. pH - ค่าพีเอช คือ ค่าที่บ่งบอกความเป็นกรด - ด่าง ของน้ำ

ควรรักษาระดับค่าให้อยู่ที่ 7.2 - 7.6 เพื่อให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคทำงานอย่างเต็มที่

 2.1 กรณีที่ค่าพีเอชต่ำเกินไป - จะส่งผลให้เกิดการระคายเคืองตาและผิว , กัดกร่อนวัสดุที่เป็นเหล็ก , ทำลายค่าอัลคาลินิตี้ (Total Alkalinity)

 2.2 กรณีที่ค่าพีเอชสูงเกินไป - ส่งผลให้เกิดการตกตะกอน ทำให้ไปชะลอการทำงานของเครื่องทำความร้อนและประสิทธิภาพของการกรองน้ำ , ทำให้น้ำขุ่น , ส่งผลให้เกิดความระคายเคืองตาและผิว อีกทั้งทำให้ประสิทธิของคลอรีนต่ำลงอีกด้วย

อ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ อ่างน้ำจากุซซี่ภายนอก ภายใน อ่างน้ำร้อนแบบลอยตัว อ่างน้ำร้อนบำบัดสำหรับผู้ป่วย อ่างน้ำวนแช่น้ำเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย

3. Total Alkalinity (TA) - ค่าอัลคาลินิตี้  คือ ค่าที่บอกถึงการควบคุมการเปลี่ยนแปลงค่า pH

ควรอยู่ที่ 80 - 120 ppm  เพื่อให้สามารถรักษาระดับค่า pH ให้คงที่

3.1 กรณีที่ค่าอัลคาลินิตี้ต่ำเกินไป - กัดกร่อนวัสดุที่เป็นเหล็ก , ทำให้เกิดความระคายเคืองตาและผิว , ส่งผลให้ค่าพีเอชไม่เสถียรหรือมีความไม่คงที่

3.2 กรณีค่าอัลคาลินิตี้สูงเกินไป - ทำให้เกิดการตกตะกอน , น้ำขุ่น , ประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำน้ำร้อนและระบบกรองน้ำชะลอตัวลง, ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวและดวงตา , อีกทั้งทำให้ปริมาณคลอรีนในอ่างน้ำต่ำลง

อ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ อ่างน้ำจากุซซี่ภายนอก ภายใน อ่างน้ำร้อนแบบลอยตัว อ่างน้ำร้อนบำบัดสำหรับผู้ป่วย อ่างน้ำวนแช่น้ำเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย การบำบัดน้ำในอ่างจากุซซี่

4.Calcium Hardness - แคลเซียม ฮาร์ดเนส คือ ค่าความกระด้างของน้ำ
เป็นค่ารวมของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายอยู่ในน้ำควรอยู่ที่ 150 - 250 ppm

เพื่อรักษาระดับความสมดุลของน้ำ และให้ประสิทธิภาพของระบบทำน้ำร้อนทำงานได้เต็มที่

 4.1 กรณีที่ค่าแคลเซียมต่ำเกินไป - ส่งผลให้เกิดความยากต่อการควบคุสมดุลของน้ำ , ทำให้เกิดการกัดกร่อนส่วนประกอบที่เป็นเหล็ก , ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและผิวของผู้แช่น้ำ, อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดฟองในน้ำอีกด้วย

 4.2 กรณีที่ค่าแคลเซียมสูงเกินไป - จะทำให้เกิดการตกตะกอน , น้ำขุ่น , ส่งผลต่อผิวหนังและตาเกิดการระคายเคือง , การปรับสมดุลในน้ำจะทำได้ยาก และ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทำน้ำร้อนและระบบกรองน้ำลดต่ำลง

อ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ อ่างน้ำจากุซซี่ภายนอก ภายใน อ่างน้ำร้อนแบบลอยตัว อ่างน้ำร้อนบำบัดสำหรับผู้ป่วย อ่างน้ำวนแช่น้ำเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย การบำบัดน้ำในอ่างจากุซซี่ ความรู้พื้นฐานในการบำบัดน้ำในอ่างสปา


 สำหรับเจ้าของอ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่ อ่างน้ำร้อนทั้งหลายอาจไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้ ทางเราแนะนำว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามจำข้อมูลเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดในครั้งเดียว การดูแลบำบัดน้ำจริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่ง่าย หากได้ลงมือทำจริงซัก 2 - 3 ครั้ง ก็สามารถทำได้เอง อย่างน้อยสิ่งที่ท่านได้ทราบจากบทความนี้ คือ รู้ถึงผลเสียของการไม่ดูแลค่าความสมดุลของน้ำในอ่าง การดูแลบำบัดน้ำด้วยคลอรีนและระบบทำน้ำเกลือดีกว่าที่เราจะต้องมาเปลี่ยนน้ำทุกครั้งหลังลงไปแช่น้ำในอ่าง เนื่องจากโดยทั่วไปอ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่จะมีปริมาณน้ำมาก ตั้งตั้ง 700 - 1800 ลิตร ตามขนาดใหญ่เล็กของอ่าง หรือ อาจมากกว่า ซึ่งทำให้การเปลี่ยนถ่ายน้ำแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้เวลานาน ทั้งนี้การดูใช้คลอรีนและระบบน้ำเกลือดูแลน้ำมีระยะเวลา 2 -3 เดือน จึงเปลี่ยนน้ำ ทำให้เรามีเวลาในการพักผ่อนอย่างแท้จริงกับการแช่น้ำ สนุกไปกับเพื่อนๆ และครอบครัว

ทางเรามีบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดูแลบำบัดน้ำในอ่างจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ 087-816-6383

http://www.qandgtub.com/


By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

More Posts
Share by: