จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม

อ่างน้ำร้อน - Hot Tub

อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สำหรับภายนอก อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา สำหรับภายนอกบ้าน และธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท วิลล่า สปา ศูนย์บำบัด อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สามารถติดตั้งภายนอกบ้านได้ มีฝาปิดอ่างน้ำ พร้อมระบบนวด ระบบทำน้ำร้อนในตัว อ่างน้ำระบบนวดจากุซซี่
IT'S TIME TO RELAX
อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สำหรับภายนอก ริมน้ำ อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา สำหรับภายนอกบ้าน และธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท วิลล่า สปา ศูนย์บำบัด อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สามารถติดตั้งภายนอกบ้านได้ มีฝาปิดอ่างน้ำ พร้อมระบบนวด ระบบทำน้ำร้อนในตัว
Crossover 
อ่างน้ำร้อนภายนอก รุ่น Crossover 
ราคา 400,000 บาท 
อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สำหรับภายนอก อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา สำหรับภายนอกบ้าน และธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท วิลล่า สปา ศูนย์บำบัด อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สามารถติดตั้งภายนอกบ้านได้ มีฝาปิดอ่างน้ำ พร้อมระบบนวด ระบบทำน้ำร้อนในตัว แช่น้ำร้อนในอ่างสุดสบาย
Lofty 
อ่างน้ำร้อนภายนอก รุ่น Lofty
ราคา 350,000 บาท 
อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สำหรับภายนอก อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา สำหรับภายนอกบ้าน และธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท วิลล่า สปา ศูนย์บำบัด อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สามารถติดตั้งภายนอกบ้านได้ มีฝาปิดอ่างน้ำ พร้อมระบบนวด ระบบทำน้ำร้อนในตัว เปลี่ยนข้างบ้านเป็นมุมแช่น้ำร้อน รับบรรยากาศดวงดาว
Odyssey 
อ่างน้ำร้อนภายนอก รุ่น Odyssey
ราคา 300,000 บาท 
อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สำหรับภายนอก บ้านจัดสรร อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา สำหรับภายนอกบ้าน และธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท วิลล่า สปา ศูนย์บำบัด อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สามารถติดตั้งภายนอกบ้านได้ มีฝาปิดอ่างน้ำ พร้อมระบบนวด ระบบทำน้ำร้อนในตัว
EZL 
อ่างน้ำร้อนภายนอก รุ่น EZL 
ราคา 265,000 บาท 
อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สำหรับภายนอก อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา สำหรับภายนอกบ้าน และธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท วิลล่า สปา ศูนย์บำบัด อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สามารถติดตั้งภายนอกบ้านได้ มีฝาปิดอ่างน้ำ พร้อมระบบนวด ระบบทำน้ำร้อนในตัว เพื่อการแช่น้ำร้อนสำหรับผู้สูงอายุ
Jet & Bubble Deluxe
อ่างน้ำร้อน INTEX รุ่น Jet & Bubble Duluxe
ราคา 66,900 - 78,900 บาท 
อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สำหรับภายนอก อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา สำหรับภายนอกบ้าน และธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท วิลล่า สปา ศูนย์บำบัด อ่างน้ำร้อนจากุซซี่สามารถติดตั้งภายนอกบ้านได้ มีฝาปิดอ่างน้ำ พร้อมระบบนวด ระบบทำน้ำร้อนในตัว สำหรับผู้สูงวัย
Bubble Massage
อ่างน้ำร้อน INTEX  รุ่น Bubble Massage
ราคา 39,900 บาท 
Share by: