จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม

วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำของอ่างน้ำร้อน INTEX

อ่างน้ำวนจากุซซี่ วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในอ่างน้ำจากุซซี่ จากุซซี่สปา สำหรับโรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจสปา อ่างน้ำวน อ่างน้ำร้อนจากุซซี่

วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกจากอ่าง

อ่างน้ำร้อน INTEX เป็นอ่างน้ำสำเร็จรูปที่ไม่ต้องเดินระบบท่อน้ำทิ้งแบบถาวร เพื่อลดปัญหาการขุดเจาะ การวางระบบน้ำทิ้ง และการแก้ปัญหาท่อน้ำอันเกิดจากอายุการใช้งานในภายหลัง อีกทั้งยังส่งผลให้เราสามารถเคลื่อนย้ายอ่างน้ำ และ ติดตั้งได้ง่ายอีกด้วย

ในเรื่องของความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษาน้ำในอ่าง หากเราดูแลน้ำด้วยการใช้คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค และ การใช้ระบบเกลือบำบัดน้ำของอ่างรุ่นที่ 3 จะแนะนำให้มีการเปลี่ยนน้ำ 1 ครั้ง ต่อ 2 - 3  เดือน  แต่ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้คลอรีน และ ระบบเกลือ เราควรมีการเปลี่ยนน้ำทุกวัน หรือ 2-3 วัน เพราะสิ่งสกปรกต่างๆ จะสะสมอยู่ในน้ำ อันมาจาก ร่างกาย เหงื่อ ฝุ่นละออง เป็นต้น การดูแลเรื่องความสะอาดของจะทำให้เราได้ประโยชน์การแช่น้ำแบบเพียวสปา  เรามาเริ่มต้นวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกจากอ่างด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำวนจากุซซี่ วีธีการปล่อยน้ำออกจากอ่าง น้ำจากุซซี่ อ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำรีสอร์ท โรงแรม บ้านพัก อ่างน้ำวนราคาถูก
การเปิดฝาหรือวาวล์ภายในอ่างน้ำ

ก่อนการเปิดฝาภายในอ่างน้ำเพื่อปล่อยน้ำออก ในกรณีที่อ่างน้ำตั้งอยู่บนพื้นที่ ที่เราปล่อยน้ำออกได้ เป็นพื้นที่อันน้ำจะไม่ท่วมขัง เราสามารถเปิดฝาวาวล์ภายในอ่างน้ำได้ทันที แต่ในกรณีที่เราต้องการจะปล่อยออกไปยังจุดที่วางไว้ อาทิ สนามหญ้า สวน หรือ ในห้องน้ำ เราควรต่อสายยางเข้ากับท่อปล่อยน้ำทิ้งที่อยู่บริเวณนอกอ่างน้ำเสียก่อน แล้ววางสายยางไปยังจุดปล่อยน้ำที่เราต้องการ จากนั้นจึงเปิดวาวล์น้ำภายในอ่างเพื่อปล่อยน้ำออก 

ข้อแนะนำ : เพื่อความรวดเร็วในถ่ายน้ำออกจากอ่าง ทางเราแนะนำให้ใช้ปั๊มจุ่ม หรือ ปั๊มแช่ ขนาดเล็ก ซึ่งจะใช้เวลาประมาณเพียง 25 - 40 นาที ก็สามารถถ่ายน้ำออกจากอ่างได้จดหมด

การเปิดท่อน้ำทิ้งภายนอกอ่าง

หากเราวางอ่างน้ำในพื้นที่ ที่สามารถปล่อยน้ำออกได้โดยน้ำไม่ท่วมขัง เราสามารถเปิดฝาท่อน้ำทิ้่ง ที่อยู่บริเวณภายนอกอ่างน้ำ  เพื่อปล่อยน้ำออกได้ทันที   แต่ในกรณีที่เราจะต้องต่อสายยางเพื่อปล่อยน้ำไปยังจุดที่ต้องการ จะมีข้อต่อ หรือ Adaptor สำหรับต่อสายยางได้หลากหลายขนาด เราจึงสามารถใช้สายยางที่มีติดบ้านอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ในการเติมน้ำเข้าสู่อ่างควรตรวจเช็คทุกครั้งว่าฝาปิดของท่อน้ำทิ้งและวาวล์น้ำทั้ง 2 จุดนี้ ได้ปิดสนิทเรียบร้อย 
อ่างน้ำวน อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา INTEX
อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำสปา วิธีการถ่ายน้ำออกจากเครื่องปั้มเพื่อความสะอาด สุขภาพในการแช่น้ำที่บริสุทธิ์ อ่างน้ำวนจากุซซี่สำหรับธุรกิจสปา ธุรกิจที่พักโรงแรม รีสอร์ท ทางเลือกใหม่ของอ่างน้ำวนจากุซซี่ในราคาถูกกว่า ง่ายกว่า
การปล่อยน้ำที่อยู่ภายในเครื่องปั้ม
อ่างน้ำร้อน รุ่นที่  2 และ รุ่นที่ 3 
 
ตำแหน่งปล่อยน้ำทิ้งจะอยู่บริเวณด้านล่างของเครื่องปั้ม ดังรูป โดยเราสามารถใช้ไขขวง เหรียญ และ ลูกกุญแจ หมุนจุดปล่อยน้ำออกได้ ทั้งนี้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกครั้งเราควรปล่อยน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องออก 
การปล่อยน้ำออกจากอ่างน้ำวนจากุซซี่ ของเครื่องปั้มเพื่อความสะอาดในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ เพื่อการแช่น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์แบบอ่างน้ำเพียวสปา เพื่อธุรกิจบริการ ธุรกิจที่พักแรม
การปล่อยน้ำที่อยู่ภายในเครื่องปั้มของอ่างรุ่นที่ 1

ลักษณะขนาดและรูปแบบของเครื่องรุ่นที่ 1 จะมีความแตกต่างกับรุ่นที่ 2 และ 3 ในเรื่องการปล่อยน้ำออกจากเครื่องปั้ม เราต้องต่อท่อลมเข้ากับเครื่อง และใช้ระบบลมไล่น้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องปั้ม ซึ่งจะมีอยู่ไม่มากนัก แต่เพื่อความสะอาดก็ควรทำการไล่น้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องปั้มของอ่างน้ำร้อนออกให้หมด
Share by: