จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม

วิธีการจัดเก็บอ่างน้ำร้อน INTEX

อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำวน อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน การเก็บอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่เข้ากล่อง และกระเป๋าเพื่อเก็บชั่วคราว หรือ เตรียมสำหรับเคลื่อนย้ายอ่างน้ำจากุซซี่ไปต่างจังหวัด

How to store the spa tub
การเก็บอ่างน้ำร้อน เพื่อเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บชั่วคราว

เมื่อคุณต้องการจัดเก็บอ่างน้ำเข้าสู่กล่อง และ กระเป๋า เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายอ่างน้ำ ไปใช้นอกสถานที่ บ้านพักตากอากาศ บ้านญาติในวันหยุดพักผ่อน หรือ ใช้แช่น้ำที่บ้านเพื่อนของคุณ และในบางครั้งหากคุณมีความต้องการเก็บอ่างน้ำเข้ากล่องชั่วคราว เนื่องจากต้องการใช้สถานที่ คำถาม คือ เราควรเก็บอ่างน้ำร้อนอย่างไร และ มีขั้นตอนใดบ้างในการดูแลอ่างของคุณก่อนการจัดเก็บ

วิธีการดูแลเรื่องการจัดเก็บอ่างน้ำจะแยกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ อ่างน้ำ และ เครื่องปั้ม

อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำวน อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน การทำให้อ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่แห้งหลังจากทำความสะอาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดเก็บชั่วคราว และนำไปใช้เป็นอ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อน
การเก็บอ่างน้ำ

เมื่อเราได้ทำการปล่อยน้ำทิ้งออกจากอ่างน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างอ่าง หรือ อุปกรณ์เสริมต่างๆ แห้งสนิท โดยขั้นตอนการทำอ่างน้ำให้แห้ง คือ 

1. เช็ดอ่างน้ำด้วยผ้าสะอาดทั้งภายในและภายนอกอ่างน้ำ
2. นำเครื่องใช้ไฟฟ้าของอ่างน้ำ มาทำให้ข้อต่อระหว่างอ่างน้ำกับเครื่องแห้ง โดยการใช้ระบบลมเป่าให้เข้าสู่ข้อต่อต่างๆ ด้วยการกดปุ่มรูปฟองอากาศ หรือ ปุ่มสั่งงานระบบน้ำวนนั่นเอง ดังรูป A
3. หลังจากนั้นปล่อยให้อ่างน้ำถูกแดดและลมพัดให้แห้งสนิท โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง   

เครื่องปั้ม

ระหว่างที่เราให้อ่างน้ำแห้งนั้น เราก็นำเครื่องปั้ม มาทำให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท ด้วยการใช้ระบบลมเป่าเข้าสู่ท่อ และข้อต่อของการทำงานเครื่องปั้ม เพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องออก และทำให้ภายในเครื่องรวมถึงข้อต่อท่อแห้งสนิท เพื่อรอการจัดเก็บต่อไป ดังรูป B

*สำหรับอ่างรุ่นที่ 2 Jet Massage และ รุ่นที่ 3 Jet & Bubble Deluxe การปล่อยน้ำออกจากง่ายกว่า เพียงแค่หมุนจุกปิดดังภาพ (15) น้ำที่ข้างอยู่ภายในเครื่องก็ไหลออกมา โดยไม่ต้องใช้ลมเป่า 

จากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน การดูแลเครื่องทำน้ำวนและทำน้ำอุ่นของอ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อน ก่อนการจัดเก็บ และเพื่อทำความสะอาด
อ่างน้ำวน อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน การปล่อยน้ำออกจากตัวเครื่องจากุชชี่เคลื่อนที่ ที่เป็นระบบทำน้ำวนและระบบทำน้ำอุ่นของจากุซซี่สปา
อ่างน้ำวน อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน การดูดลมออกจากอ่างน้ำเพื่อทำให้เกิดสูญญากาศ สำหรับการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่
Deflation - การดูดลมออกจากอ่าง

เมื่อเราได้ทำการดูแลอ่างน้ำและเครื่องปั้มให้แห้งสนิท ตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ต่อไปจะเป็นวิธีการนำลมออกจากอ่างน้ำ หรือ Deflation 

เครื่องปั้มของอ่างสามารถใช้เป็นระบบดูดลมออก เพื่อทำให้ภายในอ่างน้ำเป็นสูญญากาศ หากใครเคยเก็บอาหาร หรือ เก็บเสื้อผ้า เครื่องนอนด้วยถุงสูญญากาศ คงจะนึกภาพออกว่า เราสามารถที่จะเก็บอ่างน้ำด้วยวิธีนี้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอ่าง และสามารถบรรจุอ่างเข้าสู่กระเป๋าสำหรับการเคลื่อนย้าย โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดฝาที่เป็นท่อต่อด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าออก ด้วยการนำกุญแจหรือไขควงสำหรับเครื่องของ INTEX ดังภาพเล็กที่ 1 

2. ต่อตัวเชื่อมระหว่างเครื่องกับท่อต่อลม หรือ adaptor ดังรูปเล็กกลมที่ 2

3. ต่อท่อต่อลมเข้ากับเครื่อง หลังจากนั้นให้นำสายท่อลมที่เป็นสายเดียวกันที่ใช้เป่าลมเข้าสู่อ่างน้ำ ต่อเข้ากับตัวอ่าง  และกดปุ่มรูปฟองอากาศเพื่อดูดลมออกจากอ่าง

หลังจากทำการดูดลมออกจากอ่างน้ำแล้วจึงบรรจุหรือจัดเก็บอ่างน้ำและเครื่องปั้มเข้าสู่กล่องและกระเป๋าแล้ว ควรจัดเก็บให้อยู่ในอุณหภูมิระหว่าง 0 – 40 องศา 

* หมายเหตุ : การอธิบายการดูดลมออกจากอ่างนั้น เป็นการอธิบายตำแหน่งการทำงานของเครื่องอ่างน้ำรุ่นที่ 1 สำหรับอ่างน้ำรุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 จะมีตำแหน่งที่ต่างออกไป แต่ทั้งนี้สามารถมองเห็นได้ง่าย อีกทั้งมีคู่มือและการบริการสอนการใช้งานจากเราหลังการจัดส่งอ่างน้ำ 

อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำวน อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX จากุซซี่สปา จากุซซี่รีสอร์ท จากุซซี่โรงแรม จากุชชี่เคลื่อนย้ายได้ จากุซซี่ราคาถูก จากุซซี่หลังบ้าน จากุซซี่หน้าบ้าน เปลี่ยนบรรยากาศการแช่น้ำสำหรับคุณ คนที่่คุณรัก และครอบครัว เพื่อความผ่อนคลาย ความสุข ความบันเทิงของชีวิตด้วยอ่างน้ำวนจากุชชี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำสปา อ่างน้ำวน อ่างน้ำร้อนในอ่างเดียว
Share by: