จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม

บทความ

By Q&G 14 Feb, 2017

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการแช่น้ำร้อน ในเชิงทางการแพทย์ โดยข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากบทความที่ทาง Dr. Bruce E. Becker , MD ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานธารบำบัด หรือ Aquatic Therapy  โดยคุณหมอท่านนี้ได้วิจัยและบรรยายเกี่ยวกับการบำบัดทางสายน้ำมากว่า 30 ปี ทั้งนี้ยังเป็นผู้เขียนร่วมและบรรณาธิการของหนังสื่อ เรื่อง Comprehensive Aquatic Therapy โดยท่านหวังว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของธารบำบัด ในบทความชื่อเรื่อง The Science Behind The Soak

การแช่น้ำร้อนส่งผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

การแช่น้ำร้อนมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system ) ให้ทำงานอย่างสมดุล โดยส่วนประกอบของระบบประสาทส่วนนี้จะควบคุม ระบบหัวใจและหลอดเลือด การทำงานของระบบทางเดินอาหาร การหมุนเวียนของเลือดและการส่งเลือดไปตามร่างกาย ความตึงของกล้ามเนื้อ และ กิจกรรมทางสมอง

การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านจิตใจ ความทรงจำ และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์

จากการศึกษาพบว่า การแช่น้ำร้อนส่งผลในด้านบวกต่อวัยเด็กและผู้สูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับการนั่งสมาธิและหลังจากช่วงเวลาการพักผ่อนที่เงียบสงบ ซึ่งยังส่งผลต่อด้านจิตใจในการช่วยลดความวิตกกังวล ในขณะของการพักผ่อนไปกับการแช่น้ำร้อน จะทำให้สมองได้เป็นอิสระจากความกังวลและความตึงเครียด ช่วยปรับปรุงการทำงานของความทรงจำ ช่วยอำนวยให้เกิดกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ Winston Churchill เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่มาจากการแช่น้ำร้อน

By Q&G 18 Dec, 2016

ปัญหาน้ำเป็นสีเขียว ผนังอ่างลื่น เกิดจากสาเหตุระดับการฆ่าเชื้อโรคของน้ำในอ่าง หรือ ค่าฟรีคลอรีน (Free Chlorine) ต่ำกว่า 2 ppm เป็นระยะเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์ รวมถึงการที่ผู้ใช้งานไม่เปิดระบบกรองน้ำ เพื่อให้การเกิดหมุนเวียนน้ำในอ่างที่เพียงพอ จึงทำให้ตะไคร่เติบโตขึ้นในน้ำ ซึ่งสาเหตุแรกนี้เป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดจากผู้ใช้งานขาดการดูแลน้ำในอ่าง และปัญหาน้ำสีเขียวอันเกิดจากน้ำประปา ที่มาจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ ซึ่งสภาพน้ำประปาในบางพื้นที่ในประเทศไทย อาจจะยังพบปัญหานี้อยู่ แม้ในบางเขตตัวเมืองของกรุงเทพมหานครก็ตาม

By Q&G 10 Sep, 2016

คำถามที่หลายคนอาจสงสัย

- หากเราชอบออกกำลังกาย การแช่น้ำร้อน ช่วยได้หรือไม่ แล้วช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างไร?
- เราควรแช่น้ำร้อน ก่อน หรือ หลังออกกำลังกายดี ?
- เป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะ พอนาน ๆ ออกทีก็จะปวดเมื่อยไปหมด การแช่น้ำร้อน ช่วยให้อาการปวดนี้ดีขึ้นได้หรือไม่ ?
- ฯลฯ ?

“เย็นก่อน ร้อนทีหลัง”
ให้แช่น้ำเย็น หลังจากการออกกำลังกายทันที แล้วค่อยแช่น้ำอุ่นในเวลาต่อมา

ในทางกายภาพนั้น (Physical) หลังจากที่หยุดออกกำลังกายมาได้สักพัก เมื่อหัวใจกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติ และ เหงื่อหยุดไหล การแช่น้ำร้อนจะสามารถช่วยชะลอความเจ็บปวด และเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ( Range of Motion) ซึ่งหมายถึง ป้องกันการยึดของข้อต่อนั่นเอง ดังนั้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนักกีฬา ต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย อาทิ การวิ่ง หรือการวิ่งแข่ง วิ่งมาราธอน ควรมีการวางแผนที่ดี เพื่อให้การแช่น้ำร้อน – น้ำเย็นส่งประสิทธิภาพที่ดีต่อร่างกายคุณมากที่สุดดังนี้


By Q&G 29 Aug, 2016

การเปิดบริการแช่อ่างน้ำร้อนในธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซาวน่า ธุรกิจสปา และธุรกิจที่พักโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก นอกจากการจัดสถานที่ หรือ บรรยากาศที่สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการแช่อ่างน้ำร้อน ควรทราบและมีการบำรุงรักษาดำเนินการอยู่เสมอ เพื่อมาตรฐานของบริการแช่อ่างน้ำร้อน รวมถึงชื่อเสียงและการบอกต่อให้กับธุรกิจต่อไป ซึ่งทางคิวแอนด์จีแนะนำ มี 2 เรื่อง คือ ระบบระบายอากาศ และ การดูแลรักษาน้ำ


ระบบระบายอากาศของพื้นที่ให้บริการแช่อ่างน้ำร้อน

สถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการแช่อ่างน้ำร้อน ควรเป็นพื้นที่ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดโปร่ง เพราะลูกค้าหรือผู้ลงแช่ตัวในอ่างน้ำร้อนต้องการอากาศสำหรับหายใจที่สะดวก ทั้งในขณะที่แช่น้ำร้อน และการขึ้นจากอ่างเพื่อให้ร่างกายได้พักจากความร้อน เพราะการแช่น้ำร้อนจะส่งผลให้อุณหภมูิในร่างกายสูงขึ้น ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าไม่ควรที่จะแช่ต่อเนื่องหรือนานกว่า 30 นาที เนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้


การจัดพื้นที่บริการแช่อ่างน้ำร้อน จึงควรมีการติดตั้งระบบระบายอากาศ อาทิ พัดลมระบายอากาศ  พัดลมไอเย็น พัดลมขนาดใหญ่ เป็นต้น หรือ มีการจัดออกแบบให้พื้นที่บริการแช่อ่างน้ำร้อน เป็นพื้นที่ปลอดโปร่ง ลมพัดถ่ายเทได้ดีแบบธรรมชาติก็ได้ โดยเฉพาะการจัดพื้นที่บริการแช่อ่างน้ำร้อนแบบภายในอาคาร การติดตั้งระบบระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถถ่ายเทกลิ่นต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายในพื้นแบบปิด ลดปัญหาด้านกลิ่นอับ กลิ่นคลอรีนจากการบำบัดน้ำ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อลูกค้าและธุรกิจในระยะยาวได้


การดูแลบำบัดน้ำให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง

การเปิดให้บริการแช่อ่างน้ำร้อน เจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการจะต้องมีการบำบัดน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยน้ำที่สะอาดถูกหลักมาตรฐานการดูแล โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำ เพราะอ่างน้ำร้อนเป็นอ่างที่มีน้ำปริมาณมาก การเปลี่ยนถ่ายน้ำจำเป็นต้องใช้เวลานาน อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการทำน้ำร้อนอีกด้วย  


การดูแลบำบัดน้ำของผู้ให้บริการแช่อ่างน้ำร้อน จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งที่สัมผัสกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรง เป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นได้ และอาจส่งผลให้ลูกค้าไม่ลงไปแช่น้ำก็ได้ อาทิ กรณีน้ำเป็นสีเขียว น้ำขุ่น มีกลิ่นเหม็น ขอบอ่างลื่น อันเนื่องมาจากตะไคร่,แบคทีเรียในน้ำ มีเศษฝุ่น เส้นผม และ ตะกอนที่พื้นอ่าง  หรือแม้แต่ในกรณีที่ น้ำใส แต่มีความเป็นกรด หรือ มีค่า pH ต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีอาการคันระคายเคืองผิวหนัง ผิวแห้ง เป็นต้น


ดังนั้นการบำบัดน้ำ การตรวจเช็คระดับค่าเคมีในน้ำ การปรับความสมดุลของน้ำในอ่างน้ำร้อนควรมีการทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจและลูกค้าไว้ในระยะยาว


สำหรับอ่างน้ำวนจากุซซี่ INTEX เป็นอ่างน้ำร้อนสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานในทันที มีทั้งระบบนวดตัวและระบบทำน้ำร้อน 40 องศา มีการติดตั้งที่ง่าย รวดเร็ว (เพียง 15 นาที)  และเป็นอ่างน้ำร้อนที่ให้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ด้วยวัสดุและโครงสร้างอ่างแบบพองลม ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอันตรายจากการลื่นล้มไปชนกับขอบอ่าง จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับธุรกิจบริการแช่อ่างน้ำร้อนที่ให้ความปลอดภัยแก่ลูกค้าได้อีกด้วย

www.QandGTub.com


By Q&G 19 Aug, 2016

ในวันนี้เราทราบกันดีว่า ฝ่าเท้าเป็นศูนย์รวมประสาท ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอวัยะภายในที่สำคัญของร่างกาย จึงทำให้ศาสตร์ของการนวด การกดจุดที่ฝ่าเท้าเป็นที่แพร่หลายเป็นอย่างมาก บริการนวดฝ่าเท้าจึงเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมเรียกลูกค้าของธุรกิจสปาหลาย ๆ แห่ง สาเหตุหนึ่งนอกจากประโยชน์ด้านสุขภาพที่ทำให้การนวดฝ่าเท้าได้รับความนิยม คือ “ความผ่อนคลาย” ที่เราสามารถรู้สึกได้ทันทีหลังจบโปรแกรม การนวดฝ่าเท้าจึงเป็นการพักผ่อนจากการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ความเมื่อยล้า ความตึงเครียดที่สะสมตลอดวัน


คุณประโยชน์ที่แท้จริงจากการนวดฝ่าเท้า ทำให้ปัจจุบันมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างมาเพื่อการนวดฝ่าเท้าโดยเฉพาะ อาทิ เครื่องนวดด้วยระบบไฟฟ้าที่ทำงานอัตโนมัติ อุปกรณ์สำหรับช่วยกดจุดฝ่าเท้าแบบโบราณที่ใช้ในกันท้องถิ่น เป็นต้น

By Q&G 06 Jul, 2016

“น้ำ” เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกสำหรับเจ้าของอ่างน้ำวนจากุซซี่ทุกท่านจะต้องทราบ เป็นสิ่งที่ทางคิวแอนด์จีพยายามเน้นย้ำ ผ่านทางบทความต่างๆ ในเว็บไซค์ และคอยให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องในการบำบัดดูแลน้ำในอ่างสำหรับลูกค้าที่ซื้ออ่างน้ำจากุซซี่ INTEX จากทางเราไป สาเหตุที่เราต้องคอยดูแลน้ำได้กล่าวไว้ในบทความ เรื่อง “ ทำไมต้องดูแลน้ำในอ่างจากุซซี่ด้วยคลอรีน ” ในบทความนี้เราจะได้พบกับวิธีการดูแลบำบัดน้ำด้วยคลอรีน สำหรับอ่างน้ำวนรุ่นที่ 1 และ 2 ซึ่งไม่มีระบบเกลือเหมือนกับรุ่นที่ 3 นั่นเอง


การใช้งานคลอรีนในการบำบัดน้ำ มีขั้นตอนที่สั้นและค่อนข้างง่ายกว่าการใช้ระบบเกลือ เพียงแค่เราเลือกใช้ ประเภทของคลอรีนและปริมาณที่ถูกต้อง ในการเติมแต่ละครั้ง การบำบัดน้ำในอ่างจากุซซี่ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ เหมือนกับการชงกาแฟ ซึ่งการดูแลบำบัดน้ำไม่ได้ต้องการอะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป สิ่งที่เราต้องจำมีเพียงคำเดียว คือ “ความสมดุล”


คลอรีน เป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆ ในน้ำ ทำให้น้ำมีความสะอาด ซึ่งได้รับความนิยมในการใช้บำบัดน้ำมากที่สุดเลยก็ว่าได้ สำหรับการใช้คลอรีนบำบัดน้ำในอ่างจากุซซี่ ควรเลือกใช้คลอรีนที่มีความเข้มข้นที่ 60 % หรือ Sodium Dichlor เหตุผลที่เราควรใช้คลอรีน 60 % ก็เพราะเจ้าคลอรีนตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด - ด่างในน้ำ (pH) หรือส่งผลค่อนข้างน้อย เป็นการช่วยลดขั้นตอนในการใส่เคมีตัวอื่นๆ เพื่อปรับค่า pH ให้สมดุลหลังการเติมคลอรีนลงไป อีกทั้งเป็นการรักษาอายุการใช้งานอ่างน้ำจากุซซี่และระบบเครื่องปั้มภายในให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นได้ในทางอ้อม แต่หากเราเลือกใช้คลอรีนประเภทความเข้มข้น 90 % ซึ่งเป็นคลอรีนที่นิยมใช้สำหรับสระว่ายน้ำในประเทศไทย เรามีความจำเป็นต้องปรับค่า pH หลังการเติมคลอรีนประเภทนี้ลงไป เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าคลอรีน 90 % จะส่งผลให้เกิดกรดในน้ำ หรือ ทำให้ค่า pH ต่ำลงได้


ปริมาณในการเติมคลอรีน การใช้คลอรีน 60 % ซึ่งเป็นคลอรีนประเภทที่ทางเราจะแนะนำให้ลูกค้าใช้สำหรับอ่างน้ำวนจากุซซี่ INTEX ปริมาณการเติมคลอรีนต่อไปนี้เป็นอัตราส่วนที่ทางเราคำนวณให้ค่าฟรีคลอรีนเพิ่มขึ้น 3 ppm

  1. อ่างขนาด 4 คน มีปริมาณน้ำ 798 ลิตร ให้เติมคลอรีน 4 กรัม หรือ ประมาณ 1 ช้อนชา  

  2. ส่วนอ่างจากุซซี่ขนาด 6 คน ที่มีปริมาณน้ำ 1098 ลิตร ให้เติมคลอรีน 5.5 กรัม


สำหรับการใช้คลอรีนค่าเชื้อโรคในอ่างจากุซซี่ ควรให้ค่าฟรีคลอรีนในน้ำอยู่ในระดับ 2 - 4 ppm ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมในการดูแลบำบัดน้ำอ่างจากุซซี่ วิธีตรวจเช็คระดับค่าฟรีคลอรีนในน้ำเราสามารถใช้แผ่นทดสอบ หรือ Test Strip ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมืออ่างน้ำจากุซซี่อยู่แล้ว สามารถอ่าน 

วิธีการใช้แผ่นทดสอบ


ความถี่ในการเติมคลอรีนในอ่างน้ำวนจากุซซี่ เมื่อเราทราบประเภทของคลอรีน ระดับค่าที่ควรรักษาและปริมาณในการเติมต่อครั้งแล้ว ความถี่ในการเติมคลอรีนนั้นจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละคนว่า เราได้ลงไปแช่น้ำในอ่างบ่อยแค่ไหน รวมถึงจำนวนคนที่ลงไปแช่น้ำด้วย ซึ่งหลังการใช้งานอ่างน้ำจะส่งผลอัตราค่าฟรีคลอรีนจะต่ำลง อันเนื่องมาจากขณะที่เราแช่น้ำร้อนสิ่งสกปรกต่างๆ จะถูกขับออกมาทางรูขุมขน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำสกปรก หรือ ทำให้ค่าฟรีคลอรีนลดต่ำลงนั่นเอง เราจึงจำเป็นต้องเติมคลอรีนหลังการใช้เพื่อบำบัดน้ำให้สะอาดและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป


เคล็ดลับการบำบัดน้ำอ่างน้ำร้อนจากุซซี่อย่างหนึ่ง คือ ควรให้ผู้ใช้งานอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนลงแช่ทุกครั้ง เพื่อช่วยให้เราสามารถบำบัดน้ำได้ง่าย และหลีกเลี่ยงการเติมเคมีให้น้อยลงนั่นเอง


ทัั้งนี้เราควรตรวจเช็คระดับค่าฟรีคลอรีนทุกครั้งก่อนเติมลงไปในอ่าง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าฟรีคลอรีนที่เกินความสมดุล อันจะส่งผลต่อร่างกายและระบบภายในเครื่องปั้มได้ ส่วนในกรณีที่เราไม่ได้ใช้อ่างน้ำเลย ในหนึ่งสัปดาห์ควร ตรวจเช็คค่าฟรีคลอรีน และค่าเคมีตัวอื่นๆ 2 ครั้ง และควรเติมคลอรีนลงไปในอ่างหากค่าฟรีคลอรีนต่ำลง นอกจากนี้ อย่าลืมว่าเราควรรักษาระดับค่า pH ให้อยู่ในระดับสมดุลด้วย


อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำสปา อ่างน้ำร้อน INTEX

www.QandGTub.com


By Q&G 25 May, 2016

การใช้งาน การดูแล การรักษาน้ำด้วยระบบเกลือของอ่างจากุซซี่ INTEX ซึ่งเป็นระบบบำบัดรักษาความสะอาดน้ำ เป็นการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย สิ่งสงปรกต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในน้ำ และ สิ่งสกปรกที่มาจากร่างกายเรา เพื่อให้น้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงระยะเวลา 2 - 3 เดือน  ทำให้เรามีเวลาในการแช่น้ำเพื่อความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ การทำความสะอาดอ่างน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน และถูกหลักการดูบำบัด การดูแลน้ำของอุตสาหกรรมอ่างน้ำร้อน อ่างน้ำสปา (Hot Tub & Spa)


เกลือที่ใช้ในการบำบัดน้ำในอ่างน้ำร้อน คือ  Sodium Chloride (NaCI) ที่ความบริสุทธิ์ 99 % เท่านั้น  ห้าม !ใช้เกลือเสริมไอโอดีน (iodized) หรือ Yellow colored Salt   

ข้อดีของระบบเกลือเมื่อเปรียบเทียบกับการบำบัดด้วยคลอรีน  คือ ไม่ทำให้ผิวแห้ง ไม่ทำให้แสบตาหรือระคายเคือง  ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเกลือในอ่างน้ำไม่ระเหยไปกับอากาศ ระบบสามารถดึงเกลือที่อยู่ในน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ตลอด 2 - 3 เดือนโดยที่เราไม่ต้องเติมเกลือ อีกทั้งน้ำจากการบำบัดด้วยระบบเกลือจะมีความใสเป็นอย่างมาก  ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการบำบัดน้ำด้วยคลอรีน เราจำเป็นต้องใส่คลอรีนลงไปในอ่างเมื่อระดับการฆ่าเชื้อโรคต่ำลง (Free Chlorine) 


ขั้นตอนในการบำบัดน้ำด้วยระบบเกลือครั้งแรก


  1. เติมเกลือในปริมาณ 2 กิโลกรัม ลงไปในอ่างน้ำวน INTEX

  2. ทำการละลายเกลือด้วยการเปิดระบบเจ็ทหรือระบบแรงดันน้ำนวดตัว 1 ชั่วโมง

  3. สั่งให้ระบบเกลือทำงานเพื่อให้เกลือผ่านกระบวนการทางไฟฟ้า 1 - 3 ชั่วโมง  (ขึ้นอยู่กับขนาดอ่างน้ำ)

  4. เมื่อเสร็จ 3 ขั้นตอนแรก ให้เติม โซเดี่ยมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) หรือ เบคกิ้งโซดา (Baking soda) กรณีอ่างน้ำขนาด 4 คน ให้เติมในปริมาณ 163 กรัม ส่วนอ่างน้ำวนขนาด 6 คน ให้เติมในปริมาณ 224 กรัม เพราะหลังจากที่เราเปิดให้ระบบเกลือทำงาน จะทำให้น้ำมีความเป็นกรด หรือ มีค่า pH ที่ต่ำลง การเติมเบคกิ้งโซดาลงไป เป็นการเติมความเป็นด่างลงไปเพื่อให้น้ำมีความสมดุลนั่นเอง เป็นการปรับค่า pH ให้อยู่ในระหว่าง 7.2 - 7.6

  5. เติมแคลเซี่ยมคลอไรด์ ในปริมาณ 89 กรัม สำหรับอ่างน้ำจากุซซี่ขนาด 4 คน และ ปริมาณ 122 กรัม สำหรับอ่างจากุซซี่ขนาด 6 คน เพื่อปรับ (Calcium Hardness) ความกระด้างของน้ำให้อยู่ระดับที่สมดุล คือ 150 - 250 ppm

  6. เปิดให้ระบบเจ็ทหรือระบบนวดตัวทำงาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำเกิดการปรับตัวกับเคมีที่เติมลงไป


การปฏิบัติตาม 6 ขั้นตอนดังกล่าวจะทำให้น้ำในอ่างจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน มีความสมดุล ระดับค่าฟรีคลอรีน, ค่า pH , ค่า Total Alkalinity  และ ค่าความกระด้างของน้ำ (Calcium Hardness) จะมีความลงตัวในสัดส่วนที่พอดี ทั้งนี้เป็นการใช้น้ำประปาในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล กรณีน้ำประปาต่างจังหวัดอาจมีการใส่ปริมาณเคมีต่างๆ เพื่อปรับค่าน้ำไม่เท่ากับที่กล่าวไป  ทั้งนี้ทางเราจะแนะนำกับลูกค้าหรือเจ้าของอ่างน้ำร้อนอีกครั้งตามลักษณะน้ำประปาแต่ละพื้นที่ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ ในน้ำด้วยแผ่นทดสอบ (4 Way Test Strips)By Q&G 14 Feb, 2016

อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX เป็นอ่างน้ำที่มีโครงสร้างอ่างเป็นการพองลม หรือ การเป่าลมเข้าสู่อ่าง ซึ่งพอกล่าวถึงอ่างน้ำพองลม ส่วนใหญ่เราจะไปนึกถึงหน้าตาของสระน้ำแบบกลม อ่างน้ำสปาส่วนตัว หรือ อ่างน้ำพองลมที่มี อ่อนตัว มีวัสดุพื้นผิวที่ดูแล้วภายนอกอาจไม่คงทน แต่ในวันนี้เทคโนโลยีของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ นั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พื้นผิวอ่างน้ำภายนอกและเทคโนโลยีโครงสร้างอ่างน้ำวนเฉพาะที่เป็นสิทธิบัตรของ INTEX แต่เพียงผู้เดียว

By Q&G 08 Feb, 2016

การเตรียมความพร้อมสำหรับการแช่น้ำร้อนในอ่างจากุซซี่ จะให้ช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสะบายในการผ่อนคลาย เพื่อให้อ่างน้ำจากุซซี่พร้อมสำหรับพักผ่อนในช่วงเวลาที่คุณต้องการ ในบางครั้งเมื่อเราต้องการจะแช่น้ำก็อยากจะลงทันที เพราะความรู้สึกอารมณ์ของการแช่น้ำอาจจะหมดไปหากคุณต้องมาเสียเวลารอให้น้ำในอ่างร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ


เลือกอุณหภูมิน้ำร้อนให้เหมาะกับร่างกาย

เนื่องจากสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน ลูกค้าที่อยู่ในภาคเหนือ อาจจะชอบการแช่น้ำร้อนที่ 40 องศา เพราะการแช่น้ำร้อนในอ่างจากุซซี่ในอุณหภูมิเท่านี้จะช่วยต่อสู้กับอากาศที่หนาวเย็นและให้ความผ่อนคลายได้ดีกว่า แต่หากเราแช่น้ำที่อุณหภูมิ 40 องศา เมื่ออยู่ในกรุงเทพแล้วอาจจะร้อนเกินไป นอกจากนี้ปัจจัยเรื่องความชอบส่วนบุคคลต่ออุณหภูมิน้ำที่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งสภาพร่างกายของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน คนที่มีอาการเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัวก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่ดูแลเสียก่อน ดังนั้น เมื่อได้อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ไปแล้วก็ควรลองปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมและทดลองลงไปแช่น้ำเพื่อหาอุณหภูมิที่ถูกใจหรือตามความชอบของคุณ เพื่อให้สามารถวางแผนการตั้งค่าอุณหภูมิน้ำร้อนในอ่างจากุซซี่ได้


เลือกวันแช่น้ำร้อนประจำสัปดาห์เพื่อสุขภาพและความผ่อนคลาย

การแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพในอ่างน้ำวนจากุซซี่สามารถทำได้ทุกวันขึ้นอยู่กับความชอบและวิถีชีวิตของแต่ละคน ว่าจะมีเวลาให้ร่างกายรวมถึงจิตใจของคุณได้พักผ่อนมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างการการเลือกวันแช่น้ำร้อนนั้น เราสามารถวางแผนวันแช่น้ำประจำสัปดาห์ในวันพุธและวันศุกร์ เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดสะสมในช่วงระหว่างสัปดาห์ ความถี่ของการแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการตั้งค่าของระบบทำน้ำร้อน


ประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่

ระบบการทำน้ำร้อนของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถจะทำงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา หรือ ตลอดทั้งเดือน เพราะกระบวนการทำความร้อนนั้นจะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิน้ำอยู่ในระดับอุณหภูมิที่เราตั้งค่าไว้ และจะกลับมาทำงานความอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิน้ำตกลงไป 1 - 2 องศา ตัวอย่างเช่น หากเราตั้งค่าความร้อนของน้ำไว้ที่ 38 องศา เมื่อเวลาผ่านไปอุณหภูมิน้ำอาจตกลงเหลือ 36 องศา จากนั้นเครื่องจะทำความร้อนเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มสั่งงานใดๆ เหมือนกับแอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่คอมเพรสเซอร์จะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิห้องเย็นถึงองศาที่เราตั้งไว้ด้วยคุณสมบัติการทำน้ำร้อนแบบอัตโนมัติเช่นนี้จะทำให้เราสามารถลงไปแช่น้ำได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 


ประสิทธิภาพการทำน้ำร้อนของอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ ซึ่งทำงานต่อเนื่องแบบอัตโนมัติจะช่วยให้คุณได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน ในบางครั้งที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน หรือ อาจเป็นวันที่เราไม่ได้วางแผนจะแช่น้ำไว้ เราก็สามารถที่จะแช่น้ำร้อนเพื่อปลดปล่อยความตึงเครียดที่เผชิญมาระหว่างวันเพราะอ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX มีน้ำร้อนที่พร้อมให้คุณได้แช่ตัวผ่อนคลายได้ในยามที่ต้องการ

http://www.qandgtub.com/

More Posts
Share by: