จากุซซี่เคลื่อนที่ อ่างน้ำวนจากุซซี่ อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำจากุซซี่สปา แช่น้ำทำสปา จากุซซี่รีสอร์ทโรงแรม

วิธีการเลือกพื้นที่วางอ่างน้ำร้อน INTEX

อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่ อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX วิธีการเลือกพื้นที่ในการวางอ่างน้ำวนในบ้านและนอกบ้าน รีสอร์ท โรงแรม ที่พัก บรรยากาศ การตกแต่ง

วิธีการเลือกพื้นที่ในการวางอ่างน้ำร้อน

อ่างน้ำร้อน INTEX เป็นอ่างน้ำที่สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก โดยที่เราไม่ต้องขุดเจาะวางระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบการท่อน้ำใหม่ ระบบไฟฟ้า จึงทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย อีกทั้งยังสามารถทำได้ด้วยตนเอง ด้วยคุณสมบัติของอ่างน้ำร้อน INTEX ในข้อนี้ส่งผลในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้เราไม่มีต้นทุนในการติดตั้ง หรือ เคลื่อนย้าย แต่ถึงอย่างไรก็มีปัจจัยในการพิจารณาว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ ที่เราสามารถวางอ่างได้ หรือ พื้นที่ใดเป็นพื้นที่เหมาะสมในการวางอ่างน้ำร้อน INTEX
อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำวน อ่างจากุซซี่ การเลือกพื้นที่ในการวางอ่างน้ำวนที่สามารถรองรับน้ำหนักอ่างน้ำจากุซซี่ได้ อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX
 Illus by ©Pixabay.com 
การรับน้ำหนักของพื้นที่วางอ่างน้ำร้อน
ในพื้นที่ที่เราต้องการวางอ่างน้ำร้อน Pure Spa เราจะต้องพิจารณาว่า พื้นที่นั้นๆ สามารถรับน้ำหนักอ่างน้ำได้หรือไม่ น้ำหนักโดยส่วนใหญ่จะมาจาก "น้ำ"  คือ อ่างน้ำขนาด 4 คน จะมีน้ำหนัก 1,136 กิโลกกรัม และ อ่างน้ำวนขนาด 6 คน จะมีน้ำนหนัก 1,592 กิโลกรัม กรณีเติมน้ำแล้ว ซึ่งเป็นค่าน้ำหนักที่คิดรวมปริมาณน้ำในอ่างและรวมจำนวนผู้ใช้งานตามขนาดอ่าง ปัจจัยในข้อนี้จะเป็นสิ่งสำคัญหากต้องการวางอ่างน้ำร้อนบนชั้นต่างๆ ของบ้าน อาทิ ชั้น 2-3 ชั้นดาดฟ้า รวมไปถึงพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นเฉพาะ เช่น พื้นไม้ ระเบียงไม้ ชานไม้เทียม เป็นต้น แต่ในกรณีที่เราวางชั้นล่างสุด หรือ วางพื้นที่ว่างภายนอก เราสามารถพิจารณาในปัจจัยการเลือกพื้นที่วางอ่างน้ำวนข้อต่อไปได้เลย
พื้นที่วางอ่างน้ำร้อนที่ราบเรียบสม่ำเสมอ
พื้นที่ที่เหมาะสำหรับการวางอ่างน้ำร้อนนั้นจะต้องเป็นพื้นที่ราบเรียบสม่ำเสมอกัน เป็นแนวระนาบเดียวกัน ไม่เอียงเอนไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่มีลักษณะสูงๆ ต่ำ ๆ  หรือ มีความไม่เท่ากัน ไม่เป็นหลุมเป็นโพรง ไม่เป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นสิ่งแหลมคม ทั้งนี้เราจะต้องเคลียร์พื้นที่ที่จะวางอ่างน้ำร้อน เพื่อไม่ให้มีเศษไม้ เศษหิน หรือ สิ่งสกปรกต่างๆ ในบริเวณที่เราจะทำการวางอ่างน้ำ
อ่างน้ำร้อน Pure Spa การเลือกพื้นวางอ่างน้ำที่สม่ำเสมอ พื้นที่ราบเรียบในการวางอ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา อ่างจากุซซี่ อ่างน้ำวนจากุซซี่เคลื่อนที่ INTEX
 Illus by ©Pixabay.com 
อ่างน้ำร้อน Pure Spa อ่างน้ำวน อ่างจากุซซี่ วิธีเลือกพื้นที่โดยคำนึงถึงการเติมน้ำและเปลี่ยนน้ำออกจากอ่างน้ำวน
การเติมน้ำลงและการเปลี่ยนถ่ายน้ำทิ้ง
เรื่องของการเติมน้ำลงสู่อ่างน้ำร้อน หากเป็นไปได้ควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับก็อกน้ำ เพื่อลดระยะความยาวของสายยาง เพื่อช่วยลดเวลาในการเติมน้ำลงอ่างนั่นเอง หรือ อาจใช้สายยางที่มีขนาดใหญ่ก็ได้ ส่วนการปล่อยน้ำทิ้งนั้นให้เตรียมสายยางที่มีความยาวเพียงพอ เพื่อให้เราสามารถทิ้งน้ำในจุดที่เราต้องการได้ อาทิ ในห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น ทั้งนี้หากเป็นพื้นที่ภายนอกบ้านให้ตรวจดูว่าหากเราปล่อยน้ำออกจากอ่างแล้ว พื้นที่นั้นๆ สามารถระบายน้ำได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง
ตำแหน่งเต้าเสียบไฟของเครื่องปั้มอ่างน้ำร้อน
เมื่อเราพิจารณาปัจจัยข้ออื่นๆ ในการเลือกพื้นที่วางอ่างน้ำแล้ว ควรคำนึงถึงตำแหน่งการเสียบปลั๊กของเครื่องปั้ม เพราะการใช้งานเครื่องปั้มนั้นจะมีข้อห้ามในการต่อกับปลั๊กพ่วงชนิดต่างๆ เครื่องปั้มของอ่างน้ำร้อนจำเป็นต้องเสียบเข้ากับเต้าเสียบของผนังบ้าน หรือ เต้าเสียบที่มีการเดินสายดินอยู่แล้ว (โดยทั่วไปเต้าเสียบตามผนังของบ้านจะมีการเดินสายดินอยู่แล้วซึ่งเป็นมาตรฐานวางระบบไฟฟ้าของบ้าน) ทั้งนี้อ่างน้ำร้อน INTEX จะมีระบบตัดไฟฟ้าในตัว (RCD) ซึ่งสายไฟของเครื่องปั้มอ่างน้ำมีความยาว 5 เมตร 
อ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่ วิธีการวาง การติดตั้ง การเลือกพื้นที่วางอ่างน้ำวน อ่างน้ำสปา
อ่างน้ำวน อ่างน้ำจากุซซี่ อ่างสปา การคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัว เด็กๆ ผู้สูงวัย ในการแช่น้ำร้อน
 Illus by ©Pixabay.com 
ความปลอดภัยของพื้นที่วางอ่างน้ำร้อน
ในเรื่องความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึงสถานที่วางอ่างน้ำวน เราควรตรวจสอบพื้นที่นั้นๆ ว่า เป็นพื้นที่ไม่ทำให้เกิดลื่นล้มได้ง่ายเมื่อเปียกน้ำ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ และผู้สูงวัยในบ้าน รวมถึงตัวคุณเองด้วย จึงควรตรวจสอบพื้นที่ทางเดิน ทางเข้า-ออก และบริเวณรอบรอบๆ อ่างน้ำ หรือ อาจทำการปรับปรุงพื้นที่นั้นๆ ใหม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของการลื่นล้มก่อนการติดตั้งอ่างน้ำร้อน ทั้งนี้หากเราต้องการวางอ่างน้ำร้อนภายในบ้าน อาทิ ห้องนั่งเล่น   ควรเลือกพื้นที่ ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้ร่างกายปลอดภัยจากการแช่น้ำร้อน เนื่องจากเราแช่น้ำร้อน ร่างกายเราต้องการระบบอากาศที่ถ่ายเถ ไม่อึดอัด หายใจสะดวกเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายนั่นเอง
อ่างน้ำวน อ่างสปา อ่างน้ำจากุซซี่ การตกแต่งบรรยกาศอ่างน้ำวน
 Illus by ©Pixabay.com 
การเลือกบรรยากาศและการตกแต่งบริเวณอ่างน้ำร้อน
ในกรณีที่เราวางอ่างน้ำร้อนภายนอกบ้าน เราจำเป็นต้องวางอ่างน้ำให้อยู่ในร่ม โดยหลีกเลี่ยงการวางอ่างน้ำจากการรับแสงแดดโดยตรงตลอดทั้งวัน ซึ่งเราสามารถใช้อุปกรณ์เสริมในการตกแต่งและให้ร่มเงาแก่อ่างน้ำได้ เพื่อรักษาอายุการใช้งานของอ่างน้ำ อาทิ ร่มเสาข้างขนาด 3 เมตร x 3 เมตร ศาลาไม้ หรือ การต่อเติมส่วนของอาคารเพิ่มเติมจากตัวบ้านเพื่อให้ร่มเงา เป็นต้น ซึงการเลือกอุปกรณ์เสริมสำหรับให้ร่มเงานั้น นอกจากจะได้ประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการตกแต่งพื้นที่บรรยากาศอ่างน้ำร้อนที่คุณชื่นชอบตามสไตล์ที่คุณต้องการได้ เพื่อให้ความรู้สึกการแช่น้ำที่ผ่อนคลายอีกด้วย
Share by: